Gezondheid

Nieuwe beslissingen over vaccins AstraZeneca en Johnson & Johnson

Ons land begint het vaccin van Johnson & Johnson toe te dienen aan alle leeftijdscategorieën. Dat hebben de verschillende ministers van Volksgezondheid zaterdagvoormiddag beslist, meldt Vlaams minister Wouter Beke (CD&V). Daarnaast werd beslist om de leeftijdsgrens voor het toedienen van AstraZeneca te verlagen, van 56 naar 41 jaar. 

Op basis van de adviezen van het Europese Geneesmiddelagentschap (EMA), de Hoge Gezondheidsraad en de taskforce Vaccinatie besliste de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid (IMC) om het vaccin van Johnson & Johnson te gebruiken bij alle volwassenen. Het J&J-vaccin heeft het grote voordeel dat slechts één dosis nodig is en dus snel leidt tot bescherming. Ook voor thuisvaccinatie is dit het voorkeursvaccin. 

Begin mei gaan de vaccinatiecentra ook van start met het toedienen van de tweede prik van AstraZeneca, beslisten de ministers verder nog. En zoals geadviseerd door de experts worden zwangere vrouwen prioritair gevaccineerd. De huisartsen krijgen hierover volgende week meer informatie. 

Het AstraZeneca-vaccin zal op basis van de recente benefit/risk analyse van het EMA voortaan gebruikt worden bij mensen vanaf 41 jaar. Bij hen liggen de voordelen van het vaccin vele malen hoger dan de zeldzame risico's. Iedereen die al een eerste dosis van dit vaccin heeft gekregen, krijgt ook een tweede dosis na twaalf weken. 

De vaccinatiecampagne blijft met deze beslissingen op volle snelheid. Op die manier zal Vlaanderen zijn geplande vaccinatieschema kunnen halen, als de leveringen op peil blijven. Vlaanderen plant om tegen 11 juli alle 18-jarigen een eerste prik met een vaccin te kunnen aanbieden. 

Foto Belga