Nieuws

Nieuwe dienst ‘Burger en Welzijn’ moet dienstverlening in Boechout verbeteren

Het college van Burgemeester en Schepenen heeft in het kader van de integratie van gemeente en OCMW besloten om op termijn een aantal diensten die nu zowel bij het OCMW als de gemeente bestaan te integreren. E zal bijvoorbeeld één personeelsdienst, één financiële dienst en één secretariaat georganiseerd worden. Maar er zullen ook bepaalde diensten worden samengebracht.

Burgemeester Koen T’Sijen: “We willen al onze eerstelijnsdienstverlening voor de burger samenbrengen in een nieuwe dienst ‘Burger en Welzijn’. Het gaat dan bv. over het uitreiken van identiteitskaarten of reispassen, vreemdelingenzaken, huwelijken, geboorten en begrafenissen, maar ook over alle sociale dienstverlening, zoals arbeidsbegeleiding, de minder-mobielencentrale, budgetbegeleiding,  het lokaal opvanginitiatief, het woonloket, het gezondheidsbeleid en armoedebestrijding. Op deze manier werken we aan een betere en compactere dienstverlening voor de burger.”

Schepen van Patrimonium Philip Verstappen onderzoekt ondertussen een locatie om deze nieuwe dienst op een moderne en klantvriendelijke manier te huisvesten. Philip Verstappen: “Het is de intentie om de nieuwe dienst Burger en Welzijn in te richten in het huidige kopgebouw op de site Midden, aan de Molenlei/IJzerlei. Dan sluit deze dienst ook nauw aan bij het politiekantoor en de kindercrèches.

Foto: Google Streetview