Mobiliteit en Verkeer

Nieuwe elektrische deelsteps op komst in Antwerpen

Vanaf maart 2021 zullen de elektrische deelsteps van Lime in het Antwerpse straatbeeld te vinden zijn. In het begin zullen er 250 steps worden ingezet, maar dat wordt stapsgewijs uitgebreid naar 1.000 steps. De steps vinden, ontlenen en betalen gebeurt via de app. Er worden geen registratiekosten aangerekend, gebruikers betalen enkel voor het gebruik.

Elektrische deelsteps zijn hot. Ze zijn wendbaar, gemakkelijk te parkeren en milieuvriendelijk. Momenteel vind je in Antwerpen de deelsteps van Bird en Poppy. Dit voorjaar start Lime op en zullen gebruikers de keuze hebben uit drie aanbieders.

Schepen voor mobiliteit Koen Kennis (N-VA): “Ik ben blij met de komst van Lime naar Antwerpen. Ik geloof dat hun deelsteps een mooie aanvulling zullen zijn op het reeds bestaande aanbod in onze stad.”

Naast Antwerpen is Lime actief in meer dan 60 steden in Europa met hun duurzame vloot. Lime zet in Antwerpen hun laatste nieuwe model van step in, het Gen 3.0 model, en vanaf augustus het Gen 4.0 model dat nu proefdraait in Parijs. Samen met Parijs zal Antwerpen de primeur krijgen in Europa wat betreft dit type. De nieuwe modellen bieden voordelen op het vlak van kwaliteit, levensduur en batterij.

Het gaat om een free-floatingsysteem waarbij de ontleende steps geen vaste ophaalplek of terugbrengplek hebben. Om een dergelijk deelsysteem in Antwerpen uit te kunnen uitrollen, moet de stad een vergunning toekennen. Enkel aanbieders die voldoen aan de toelatings- en exploitatievoorwaarden worden toegelaten en krijgen een vergunning.

Dit is nodig om de openbare orde en veiligheid te kunnen garanderen en een overaanbod aan deelsystemen te vermijden. Verder wordt er zo ook gekeken of er voldoende capaciteit is bij de opstart voor een goed functioneren. Per type deelvoertuigen wordt er een maximumaantal aanbieders toegelaten. Voor deelsteps werd het aantal vergunningen vastgelegd op drie, die momenteel vergund zijn aan Poppy, Bird en nu dus Lime. De vergunningen worden uitgereikt voor maximum drie jaar en worden geëvalueerd.

Meer info over deelsteps en andere deelsystemen in Antwerpen vind je hier: https://www.slimnaarantwerpen.be/nl/deelmobiliteit.

Foto Lime