Mobiliteit en Verkeer

Nieuwe initiatieven in het kader van 'slim naar Antwerpen'

Extra afhaalpunten gelegen buiten knelpuntzones voor logistiek transport, jobruil zodat werknemers dichter bij huis kunnen werken, kantoorbussen, een innovatieve binnenvaartoplossing en elektrische dienstfietsen: het zijn maar enkele van de projectvoorstellen in het kader van de Marktplaats voor mobiliteit in de stad Antwerpen. Met dit initiatief wil de stad derden warm maken om slimme mobiliteitsoplossingen uit te werken die bijdragen aan vlot, efficiënt en betrouwbaar personen- en vrachtverkeer.

De Marktplaats voor mobiliteit maakt deel uit van Slim naar Antwerpen en zet in op slimme mobiliteitsoplossingen voor de Antwerpse regio. In dat kader lanceerde de stad Antwerpen op 6 september 2016 een oproep voor projecten die bijdragen aan vlot, efficiënt en betrouwbaar personen- en vrachtverkeer. Dat kan door in te zetten op een time shift, een modal shift of het efficiënter gebruiken van voertuigen.

Een professionele jury selecteerde 10 projecten uit 22 ingediende voorstellen. Die jury bestond uit vertegenwoordigers van de Antwerp Management School, afdeling Smart Mobility (het voormalige Vlaams Instituut voor Mobiliteit), het Vlaams Instituut voor Logistiek en de verkeersonderneming Rotterdam.

Koen Kennis, schepen voor mobiliteit: “Met dit initiatief willen we het aanbod aan slimme mobiliteitsdiensten uitbreiden om duurzame spitsmijdingen en structurele gedragsveranderingen te realiseren. Op de Marktplaats voor mobiliteit zullen werkgevers, reizigers en logistieke dienstverleners terechtkunnen voor comfortabele en efficiënte mobiliteits- en logistieke oplossingen. Deze eerste selectie van 10 projecten, waarvan 6 gericht op personenmobiliteit en 4 gericht op logistiek, kunnen rekenen op de stad voor financiële ondersteuning, informatiedeling of professionele expertise.” 

Geselecteerde projecten

1. Avantida – DepotX lanceert een op het internet gebaseerde oplossing om alternatieve ‘drop-off/pick-up’-locaties buiten Antwerpen aan te vragen voor lege zeecontainers. Op deze manier kan vrachtvervoer in de knelpuntzones verminderd worden.

2. Blue Line Logistics zet in op een modal shift door de implementatie van een innovatieve binnenvaartoplossing, Pallet Shuttle Barges, en het gebruik van (tijdelijk) onbenutte capaciteit op overslagkades in de stad.

3. Plastiek Van Wauwe, handelaar in kunststof materialen voor bouw en industrie, creëert een extra afhaalpunt in Merksem. Daardoor kunnen klanten de knelpuntzone Deurne vermijden, in het bijzonder de oversteek van het Albertkanaal.

4. Plastiek Van Wauwe creëert ook een extra afhaalpunt in Aartselaar. Daardoor kunnen klanten die uit zuiden komen drukke zones vermijden.

5. Cloudbike gaat met ‘Bikesharing on a cloud’ een vloot van 300 deelfietsen aanbieden via een smartphoneapplicatie. De bedoeling is dat dit systeem aanvullend is op het bestaande Velo-aanbod.

6. Jobruil.be is een uniek platform dat via een geavanceerde database werknemers met dezelfde vaardigheden en interesses aan elkaar linkt. Werknemers kunnen vervolgens hun job ruilen en zo dichterbij huis gaan werken.

7. Mellowcabs zijn compacte elektrische voertuigen die op strategische plaatsen worden ingezet om de eerste of laatste kilometer van pendelaars of bezoekers op te vangen.

8. Taxistop wil een uitbreiding van het carpool.be-platform uitrollen in vijf pilootbedrijven in de Antwerpse haven. Dankzij deze uitbreiding krijgt de databank veel meer input waardoor een groot aantal extra carpoolmatches gemaakt kan worden.

9. BAAV – De Kantoorbus gaat op zoek naar bedrijven die bereid zijn een kantoorbus in te zetten als pendelbus. Wanneer werknemers hun woon-werkverplaatsing maken met de kantoorbus kunnen ze onderweg al werken waardoor de pendeltijd wordt gerekend als werktijd. Hierdoor brengt het project zowel een modal shift als een time shift tot stand.

10. B2Bike – Bike2Go is een laagdrempelig systeem voor bedrijven om elektrische dienstfietsen aan te bieden aan hun werknemers. Daardoor zijn werknemers minder afhankelijk van een wagen voor dienstverplaatsingen.

Vanaf volgende week start Slim naar Antwerpen al met de intensieve begeleiding en opvolging van de geselecteerde projecten. Een aantal van deze projecten zal deze zomer reeds operationeel zijn.

 

(bericht en foto : Stad Antwerpen)