Nieuws

Nieuwe onthaalregeling voor 3 wijkkantoren

Vanaf 1 maart verandert politie antwerpen de onthaalwerking van drie wijkkantoren. De kantoren op de Junolaan in Berchem, de Halewijnlaan op Linkeroever en de Antwerpsebaan in Berendrecht zijn voortaan enkel nog op afspraak te bezoeken. Door de maatregel wordt ook extra capaciteit gecreëerd voor de wijkwerking op het terrein.

Begin deze maand keurde het Antwerpse schepencollege de nieuwe onthaalregeling voor de Antwerpse politiekantoren goed. Vanuit een analyse van de huidige situatie en de tekortkomingen, de aanbevolen beveiligingsmaatregelen door de Vaste Commissie van de Lokale Politie en de wensen van de korpsleiding en de (onthaal)medewerkers, moeten een aantal bouwkundige, technische en organisatorische aanpassingen worden doorgevoerd in de onthalen van de politiekantoren. Zo zal onder meer de vrije inloop van de kantoren worden beperkt door systematische toegangscontroles. Deze taken kunnen grotendeels uitbesteed worden, zodat politiemensen zich kunnen concentreren op hun kerntaken.

Politie Antwerpen zal het kantoor aan de Noorderlaan in de loop van de komende maanden 24 uur op 24, 7 dagen op 7 toegankelijk maken voor de burger, met of zonder afspraak. Later zal het Mastergebouw aan Post X ook 24 op 7 toegankelijk zijn. Ook drie regiokantoren zullen op termijn 12 uur per dag, van maandag tot zondag, toegankelijk zijn met én zonder afspraak. De overige wijkkantoren worden enkel toegankelijk op afspraak. Dankzij het afspraaksysteem kunnen klanten sneller geholpen worden op een tijdstip dat hen past. Bovendien creëert dit extra capaciteit voor de wijkwerking op het terrein. 

Globaal gezien worden de openingsuren dus verruimd, zodat de Antwerpenaar vlotter terecht kan bij de politie. Bovendien is er de voorbije jaren flink geïnvesteerd in hoogtechnologische politiecombi's, waardoor politiemensen veel zaken op locatie kunnen afhandelen.

De nieuwe dienstregeling zal de komende maanden stapsgewijs in voege gaan. In een eerste fase vanaf 1 maart zullen de wijkkantoren aan de Junolaan in Berchem, de Halewijnlaan op Linkeroever en de Antwerpsebaan in Berendrecht voortaan enkel op afspraak te bezoeken zijn. Door de nieuwe regeling kan in deze wijken de capaciteit van de bestaande wijkteams uitgebreid worden. Men kan een afspraak maken via de website www.politieantwerpen.be of via de Blauwe Lijn (0800 123 12). Wie dringend politiehulp nodig heeft, belt steeds naar 101.

(bericht en afbeelding : Politie Antwerpen)