Nieuws

Nieuwe toekomst voor Linkeroever

De stad denkt na over de toekomst van Linkeroever. De Antwerpenaars krijgen nog tot 1 december de kans om hun mening te laten kennen via een enquête.

De antwoorden op deze vragen worden eind dit jaar nog verwerkt in de visie voor Linkeroever. Bovendien organiseert de stad samen met de Antwerpse Stadsbouwmeester en Waterwegen & Zeekanaal in 2017 een stedenbouwkundige ideeënwedstrijd. Architecten en andere experten stellen daarin hun visie op de toekomst van Linkeroever voor. De resultaten van de enquête bezorgt de stad aan alle deelnemende experten. Uw mening geeft hen inspiratie. 

klik hier om de vragenlijst in te vullen. 

(bericht : stad Antwerpen - foto : Patrick Henderyckx)