Mobiliteit en Verkeer

Nog eens uitstel voor Oosterweel

De bouw van de Oosterweelverbinding loopt nog maar eens vertraging op. Dat schrijft De Standaard vandaag. De bouwaanvraag wordt volgens het Rekenhof pas in mei ingediend.

De vertraging heeft te maken met het feit dat het plan-MER nog steeds niet afgerond is. Nog volgens de krant zullen de werken op rechteroever pas in 2018 kunnen beginnen. Intussen is het nog maar de vraag of de actiegroepen al dan niet een referendum zullen organiseren, als er geen nieuw tracé in beeld komt. Volgens de krant De Tijd wil de Vlaamse Regering, en met name de N-VA, vermijden dat de volkraadpleging er zou komen in de aanloop naar de verkiezingen van 2018. In de studio, Manu Claeys van Actiegroep StRaten Generaal