Onderwijs

"Nog steeds veel verborgen armoede in onze stad"

De stad Antwerpen wil kwetsbare gezinnen in armoede sneller met de juiste hulpverlening in contact brengen. Ze schakelt daarvoor sociaal werkers in die vanuit de schoolomgeving armoedesignalen kunnen opvangen. Het nieuwe project, genaamd Welzijnsankers, loopt in zes Antwerpse scholen tot het einde van het schooljaar.

Mensen in armoede voelen zich vaak beschaamd om de stap naar hulp te zetten. Voor heel wat gezinnen brak door de coronacrisis bovendien een extra moeilijke periode aan. Zowel hulpverleners als scholen dreigden het bestaande contact met kwetsbare Antwerpenaars te verliezen. Nu start de stad met het proefproject Welzijnsankers. Twee sociaal werkers van de Antwerpse dienst voor armoedebestrijding Extra worden daarvoor gekoppeld aan zes Antwerpse scholen uit verschillende onderwijsnetten.

De sociaal werkers van Extra detecteren hulpvragen en brengen de thuissituatie van kwetsbare leerlingen in kaart. Zo zorgen ze ervoor dat gezinnen sneller de juiste hulp vinden. Extra bezoekt deze gezinnen, begeleidt hen en brengt hen in contact met de juiste hulpverlening rond wonen, financiën, vrije tijd of administratie.

Schaamtegevoel doorbreken

“Nog steeds kent onze stad heel wat verborgen armoede”, zegt schepen voor armoedebestrijding Tom Meeuws. “De schaamte die ouders vaak voelen, maakt dat de stap naar hulpverlening nog te weinig wordt gezet. Maar het is ook niet zo eenvoudig om in dat grote hulpverleningsaanbod je weg te vinden. Vaak zien mensen door de bomen het bos niet meer.”

Scholen vangen vaak als eerste armoedesignalen op maar weten niet altijd hoe ze deze gezinnen met de juiste hulpverlening in contact kunnen brengen. Schepen Meeuws begrijpt dit: “We kunnen dit ook niet van scholen verwachten. Onze Welzijnsankers moeten hen hierin kunnen ontlasten. Zo krijgen schoolteams en CLB’s ook meer ruimte voor hun pedagogische taken en psychosociale ondersteuning.”

Het project loopt in samenwerking met Netsterk 2020, een onderwijsnetwerk dat de verbinding maakt tussen het professionele Kielse, Antwerpse en bovenlokale hulpverleningsaanbod. Hierdoor kunnen scholen en hun CLB’s gerichter ondersteuning bieden aan jongeren om hun schoolloopbaan te versterken.