Nieuws

Steden en gemeenten onderzoeken alternatief voor blauwe PMD-zak

De stad Antwerpen is niet tevreden met de huidige afvalophaling. Op initiatief van de stad wordt daarom een onderzoek gevoerd naar verbeteringen en alternatieven voor de blauwe PMD-zak.

Ook Gent en tien Vlaamse afvalintercommunales dragen bij aan de studie. Ze willen daarmee de vzw die instaat voor de inzameling en recyclage van het huishoudelijk verpakkingsafval, onder meer de PMD-zak dus, onder druk zetten. Want ze vragen zich af of het niet eenvoudiger kan voor de burger. Nu belandt een deel van het verpakkingsafval nog bij het restafval.