Mobiliteit en Verkeer

Online bevraging New Yorkkaai

In april 2020 keurde de stad het voorontwerp voor de heraanleg van het openbaar domein aan de New Yorkkaai Zuid goed. De openbare ruimte langs het Kattendijkdok in de Cadixwijk wordt er aangelegd als een aangename, groene, autovrije wandel- en verblijfsruimte met zicht op het water.

Het voorontwerp kwam tot stand na onder meer een inspraakronde voor de buurt in september 2019. Op basis van deze reacties is het ontwerp verder verfijnd in overleg met de verschillende stadsdiensten.

Om tot een definitief ontwerp te komen, nodigt de stad u graag een laatste keer uit om kort enkele vragen te beantwoorden. Omwille van de huidige coronamaatregelenis de bevraging enkel digitaal.

De bevraging loopt tot en met zondag 14 juni. Deelnemen kan via deze link:

https://www.agvespa.be/newyorkkaai

(bericht en afbeelding AG Vespa)