Nieuws

Ontwerpteams Ringpark Groene Vesten en Ringpark West bekend

De ontwerpteams van Ringpark Groene Vesten en Ringpark West zijn bekend: BUUR-Latz-Greisch-S333 in samenwerking met Antea en Levuur voor Ringpark Groene Vesten en DE URBANISTEN-OMGEVING-COBE voor Ringpark West.

Deze twee Ringparken zijn twee van de acht projectclusters die in het kader van De Grote Verbinding worden uitgerold. Ringpark Groene Vesten, dat ontwikkeld wordt op de huidige bermen langs de Ring tussen de Kolonel Silvertopstraat in het zuiden en de aansluiting met de E34 in het oosten, zal de leefbaarheid van de ernaast gelegen wijken verhogen. Ringpark West zorgt voor de uitbreiding van het fietsnetwerk op Linkeroever en voor geluidsbermen en –schermen ter hoogte van Zwijndrecht en Linkeroever.

Beide ontwerpteams gaan nog in januari aan de slag om de concepten uit de vorige fase uit te werken tot  uitvoerbare plannen. Zo zal het ontwerpteam voor Ringpark Groene Vesten starten met het uitwerken van een landschapsontwerp uit voor het volledige projectgebied. Voor Ringpark West werkt het ontwerpteam toe naar een omgevingsvergunning voor de aanleg van de nieuwe fietspaden en geluidsbermen. Zo kan de uitvoering, die vermoedelijk in het voorjaar van 2020 van start kan gaan, maximaal worden afgestemd met de lopende werken voor de Oosterweelverbinding op Linkeroever. 

Overige Ringparken en Scheldebrug

dit voorjaar worden de projectdefinities voor de overige vijf Ringparken (Zuid, Noordkasteel, Groenendaal, het Schijn en Lobroekdok) goedgekeurd, zodat ook daarvoor een ontwerpteam kan gekozen worden en de verdere uitwerking van start kan gaan.

De projectdefinitie voor de Scheldebrug wordt in de loop van 2020 afgerond. Aan de hand daarvan wordt een multidisciplinair ontwerpteam aangesteld via een internationale ontwerpwedstrijd.

(bericht : Stad Antwerpen foto © Henderyckx Fotografie)