Mobiliteit en Verkeer

Opnieuw beweging in het dossier van de 'IJzeren Rijn'

Er zit beweging in het oude dossier van de ‘IJzeren Rijn’: op vraag van Vlaanderen is Duitsland nu bereid om een trekkersrol op te nemen in het drielandenoverleg over het 3RX-tracé. Dat werd bevestigd tijdens een overleg tussen Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts en Verkeersminister Hendrik Wüst van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen.

Duitsland gaat nu een voorstel voor het verdere verloop uitwerken. “Het is de eerste keer dat de Duitsers een trekkersrol op zich nemen”, zegt Weyts. “De discussie over de 3RX verloopt nu onder een nieuw en hoopgevend gesternte”.

Vlaanderen doet sinds 2015 verwoede pogingen om het dossier rond de ‘IJzeren Rijn’-spoorverbinding (tussen de Haven van Antwerpen en het Duitse Ruhrgebied) uit het slop te halen. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts nam het initiatief om de verschillende opties objectief met elkaar te vergelijken in een studie die ondersteund werd door de 5 betrokken overheden (Vlaanderen, België, Nederland, Duitsland, Noordrijn-Westfalen). Uit die studie bleek dat het 3RX-tracé de beste resultaten kan voorleggen. Die ‘Rhein-Ruhr-Rail Connection’ (3RX) loopt van Antwerpen via Mol en Hamont naar Roermond en Venlo en uiteindelijk tot in Viersen. Uit het studiewerk blijkt dat de 3RX dezelfde baten belooft als het historisch tracé van de IJzeren Rijn, maar dan aan de helft van de kosten.