Economie

Opnieuw verhoogde fakkelactiviteit bij Total

Total meldt dat er vanaf vandaag een verhoogde fakkelactiviteit zal plaatsvinden doordat een van de eenheden in de Raffinaderij opnieuw opgestart worden. Het bedrijf verwacht wel dat de fakkelactiviteit in de loop van zondag zal afnemen. Total verontschuldigt zich voor de mogelijke geluids- en lichthinder die de fakkel in de omgeving van de site veroorzaakt. 

De desbetreffende installaties moeten in het kader van een geplande stop gasvrij gemaakt worden. De fakkel wordt bij het stopzetten en heropstarten van de installaties ingezet om de resterende producten die zich in de leidingen bevinden, rechtstreeks te verbranden. Er zal een verhoogde fakkelactiviteit zijn gedurende ongeveer 2 dagen. 

De fakkels, herkenbaar aan hun Eiffeltoren-achtige witrode constructie, gelegen langsheen de Scheldelaan, zijn goed zichtbaar in de ruime omgeving. Het zien van een vlam kan soms leiden tot bezorgdheid, vooral als het gepaard gaat met een pulserend geluid en een felle gloed. "Er is echter geen reden tot ongerustheid", klinkt het bij Total. "De fakkels zijn veiligheidsinstallaties, speciaal ontworpen en ontwikkeld voor verbranding op grote hoogte: de verbranding vindt plaats boven in de fakkel op een veilige hoogte van 200 meter. Op die hoogte is er geen gevaar voor de installaties en de mensen in de buurt van de fakkel."

Foto Total