Onderwijs

Ouders dienen klacht in tegen school

embed
Enkele ouders van kinderen met een beperking hebben klacht ingediend bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap tegen de werking van MFC Mytyl in Brasschaat.