Gezondheid

Ouders moeten (school-)dag op voorhand laten weten of hun kind op school zal zijn

Nu in het onderwijs alle lessen vanaf maandag worden geschorst, heeft het Antwerps stedelijk onderwijs een plan opgesteld om in noodopvang te kunnen voorzien. Aan ouders wordt gevraagd om minstens een (school)dag op voorhand te laten weten of hun kind aanwezig zal zijn.

Omdat het niet duidelijk is hoeveel kinderen de eerste twee dagen van de noodmaatregel - maandag 16 en dinsdag 17 maart - aanwezig zullen zijn, trommelt het stedelijk onderwijs dan nog alle personeelsleden op. Later zal er per vestiging gezorgd worden voor een minimum van drie personeelsleden en zal er opvang voorzien woren in gesloten ruimtes met telkens groepen van maximaal tien leerlingen en één personeelslid. Het kan wel dat personeelsleden uit andere scholen worden ingezet indien er ergens een tekort is. De maatregel geldt ten minste tot 3 april.

Gedurende die periode worden er dan ook geen afwezigheden geregistreerd, maar aan ouders wordt wel gevraagd te verwittigen of hun kind er zal zijn. 'Dit is een uitdaging voor onze scholen, maar ik heb er het volste vertrouwen in dat onze schoolteams het beste van zichzelf geven', zegt Antwerps onderwijsschepen Jinnih Beels (sp.a). 'We volgen de situatie op de voet en sturen bij waar nodig. Ik wens alle medewerkers, ouders en leerlingen te danken voor hun inzet.'