Gezondheid

Overgewicht verhoogt het risico op nierlijden aanzienlijk

De nierspecialisten van de ZNA Nierkliniek vestigen al jaren naar aanleiding van Wereldnierdag de aandacht op het belang van het vroegtijdig opsporen en behandelen van nierproblemen. Daarom lanceerden zij twee jaar terug een anonieme online-test waarmee men in enkele minuten z’n risico op nierlijden binnen de vijf jaar kan berekenen.

Ondertussen namen ruim 70.000 Vlamingen deel aan de online test die nog tot 1 juni beschikbaar blijft. Niet alleen blijkt dat 3.5% van de Vlamingen een verhoogd risico op nierlijden binnen 5 jaar heeft, maar ook dat er een rechtstreekse link bestaat tussen obesitas en nierlijden. 50% van de Vlamingen hebben overgewicht en het risico op nierproblemen stijgt met een toenemende BMI.

Ook de bloeddruk stijgt bij een toenemend gewicht. De boodschap: gezonder eten en meer bewegen om nierproblemen te vermijden. Dit jaar heeft Wereldnierdag als thema “Chronisch nierlijden en obesitas”. Zowel
chronisch nierlijden als obesitas worden beide erkend als belangrijke gezondheidsproblemen. In Vlaanderen heeft 10% van de bevolking een nierprobleem(vaak zonder het te beseffen), 48% heeft overgewicht en 13% is zwaarlijvig (obesitas).

Personen met overgewicht of obesitas hebben veel meer kans om nierlijden te ontwikkelen. Wereldnierdag 2017 wil dit probleem in de aandacht brengen van het brede publiek, de artsen en de overheid om vroegtijdige opsporing en preventie mogelijk te maken.

Overgewicht en obesitas voorkomen en behandelen kan het ontstaan van chronisch nierlijden derhalve vermijden of de progressie ervan afremmen. De campagne van Wereldnierdag 2017 wil iedereen daarom aanzetten om gezonder te eten en meer te bewegen.