Nieuws

Overlast eikenprocessierups: provincie roept hulp civiele bescherming in

Al in het voorjaar bleek dat de provincie veel overlast zou ervaren van de eikenprocessierups op haar grondgebied. Intussen zijn de rupsen talrijk aanwezig en kunnen aannemers, verantwoordelijk voor de bestrijding, de vraag niet meer volgen. Sinds vorige week dragen de rupsen irriterende brandharen die jeuk, irritatie van de ogen en luchtwegen kunnen veroorzaken. De provincie roept daarom de hulp van de civiele bescherming in voor de bestrijding van de rupsen.

“De provincie brengt de verspreiding van de rupsen in kaart en coördineert de bestrijding in samenwerking met de gemeenten”, licht Jan De Haes, gedeputeerde van Milieu en Natuur, toe. “Als bovenlokale speler en partner van gemeenten, hebben we 25 jaar ervaring met deze taken. Bovendien waken we over een zo ecologisch mogelijke bestrijding, met respect voor de biodiversiteit.”

Kathleen Verstraete, expert eikenprocessierupsen bij provincie Antwerpen, legt uit: “In de zomermaanden zien we jaarlijks een piek in de overlast die de rupsen veroorzaken. Maar door de mooie zomer van vorig jaar, zijn er nu veel meer rupsen aanwezig. Aannemers, verantwoordelijk voor de bestrijding, kunnen de vraag niet meer volgen. De provincie heeft daarom een oproep gedaan bij de civiele bescherming om gemeenten bij te staan bij de bestrijding van rupsen op openbare domeinen, mits er een directe bedreiging is voor burgers. Het gaat dan bijvoorbeeld over bomen in de buurt van een schoolpoort of speelplaats.”

In tussentijd raadt de provincie aan om zoveel mogelijk bij de rupsen uit de buurt te blijven. Wie toch last ondervindt, kan de huid of ogen uitspoelen met water of de huid ‘strippen’ met plakband om de brandhaartjes te verwijderen. Bij ernstige klachten moet de huisarts geraadpleegd worden. Bezorgde burgers vinden meer tips en informatie op www.eikenprocessierups.be

(bericht en foto's : © Provincie Antwerpen)