Mobiliteit en Verkeer

Overlegplatform heeft mobiliteitsplan voor Antwerpse zuidoostrand klaar

Op initiatief van burgervereniging Ringland en met steun van het Vlaams Gewest en de Vervoerregio Antwerpen heeft het overlegplatform Zorro (ZuidOostRand Route-Overleg) een reeks voorstellen klaar om de mobiliteit in de Antwerpse zuidoostrand vlotter en duurzamer te laten verlopen. Het gaat onder meer om een 'spinnenwebmodel' voor het openbaar vervoer, meer en bredere fietsinfrastructuur en verkeersluwe dorpskernen en woonwijken. 

Zorro is een pilootproject voor duurzame mobiliteit waarbij vrijwilligers in teams van drie tot zes deelnemers autonoom een visie uitwerken over specifieke kwesties. Alleen de coördinator is een betaalde kracht. Het overleg vond de voorbije maanden uiteraard vooral via digitale weg plaats. De voorstellen zijn toegespitst op de modal shift die moet worden bereikt in het kader van het Antwerpse Toekomstverbond richting maximaal 50 procent verplaatsingen met de (eigen) wagen. Concreet versterken de voorstellen dan ook vooral het aandeel en de kwaliteit van het openbaar vervoer en het fietsen. 

Zigzagmodel moet omgevormd worden tot spinnenwebmodel

Zorro stelt onder meer voor om van het op Antwerpen gerichte 'zigzagmodel' van het openbaar vervoer om te vormen tot een 'spinnenwebmodel' met hoge frequentie, goede dwarsverbindingen tussen de randgemeenten en een integratie van (voorstads)trein, tram, bus én deelmobiliteit. Om een lacune in het oosten op te vullen, wordt een sneltram parallel met de E34/E313 tot aan de afrit Massenhoven voorgesteld. Op het vlak van fietsinfrastructuur stelt het burgerplatform eveneens voor om meer oog te hebben voor dwarsverbindingen, naast de bestaande fietsassen tussen steden, en dan vooral langs de R11, tussen de dorpskernen van Edegem, Hove, Boechout, Wommelgem en Wijnegem en van Hemiksem tot Lier. 

Het Zorro-rapport wordt vandaag tijdens een Zoom-sessie aan de verschillende lokale besturen in de regio gepresenteerd. Ook het kabinet van Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) ontvangt een exemplaar.