Politiek

Overstekend wild in Antwerpen

De ATV-redactie kreeg vannacht volgende mailtje van 'Meneer De Uil en Juffrouw Ooievaar'. Zij hebben duidelijk een ludieke actie gevoerd tegen Vlaams milieuminister Joke Schauvliege. Uit haar Boswijzer bleek onlangs namelijk dat onder meer de Italiëlei een bos zou zijn. Deze bizarre situatie kaarten de actievoerders nu aan. Hieronder het mailtje:

 

Beste Antwerpenaars,

Juffrouw Ooievaar en ikzelf zijn zeer verheugd dat we eindelijk op uitstap komen naar Antwerpen. En we komen niet alleen, veel van onze vrienden uit het Grote Dierenbos zullen ons vergezellen! En dat alles hebben we zomaar zonder meer te danken aan Minister Joke.

Uit de grote Boswijzer van minister Joker blijkt namelijk dat de stad Antwerpen een paar hele mooie nieuwe bossen telt. Zo schijnt er een groot Italiëwoud* te zijn in het noorden van de stad, wij hopen er in ieder geval lekkere truffels te vinden zoals dat in Italiaanse bossen al eens het geval is. En in de buurt van het Zuid zou er ook een Amerikabos* en een Museumstruweel* zijn. Wij kijken al uit naar de kunstzinnige verwanten die zich in het laatste schuilhouden.

We moeten ook zeggen dat de gezusters Hamster er al naar uitkijken om vanuit het Italiëwoud eens te gaan shoppen op de Meir. En Zoef de Haas hoopt zich met de lokale snelheidsduivels te meten. Truus DeMier zal er weliswaar spijtig genoeg niet bij zijn, zij vertoeft immers in het Bronsgroen Eikenhout.

Om deze mooie nieuwe bossen van de stad Antwerpen helemaal veilig te maken voor onze uitstap, zijn er nieuwe waarschuwingsborden opgehangen. Zowel het Italiëwoud, het Amerikabos als het Museumstruweel zijn voorzien van propere nieuwe bordjes die waarschuwen voor overstekend wild. Een fijne geste! En dat in deze barre tijden met dreigingsniveau 3!

Juffrouw Ooievaar heeft wel ergens het gerucht opgevangen als zou het Italiëwoud binnenkort gekapt worden. We moeten zeggen dat we een beetje onthutst zijn over dit vreselijke nieuws, omdat Ed en Willem Bever daarvoor ook al hun hulp zouden aangeboden hebben... Maar we kunnen absoluut niet geloven dat Minister Joke zou toelaten dat een bos uit haar grote Boswijzer zou gekapt worden.

Lieve minister Joke, we wensen onze grote erkentelijkheid uit te drukken voor uw fijnzinnige en vooruitziende bejegening van het dierenrijk en de bossen waarin we leven. Dankzij u kunnen wij eindelijk op leerrijke uitstap naar de mooie stad Antwerpen.

En samen met u, wensen we dan ook alle lieve mensenvrienden: oogjes dicht en snaveltjes toe!

Meneer de Uil en Juffrouw Ooievaar

------------------------------------------------------------------------------------
* Volgens de Vlaamse boswijzer zijn delen van de Italiëlei, de Frankrijklei en het pleintje in de Beeldhouwersstraat ingekleurd als bos.

** In deze drie straten zijn van de nacht een reeks verkeersborden: "overstekend wild" aangebracht, het zijn meer dan leuke fotomogelijkheden. (kruispunt Italiëlei-Paardenmarkt, Amerikalei vlakbij kruispunt met Montignystraat, pleintje kruispunt Beeldhouwersstraat-Admiraal De Boisotstraat)