Mobiliteit en Verkeer

Paalstraat in Schoten tot eind september autovrij

Het schepencollege besliste op advies van de lokale politie om de Paalstraat autovrij te houden tot en met woensdag 30 september. Dat betekent dat er geen auto’s of bussen mogen rijden in de winkelstraat tussen 10.00 u ’s morgens en 18.00 u ’s avonds. Op zondag kunnen auto’s wel gewoon door de straat rijden. Fietsers mogen altijd stapvoets door de Paalstraat rijden.

"Op deze manier krijgen bezoekers voldoende ruimte om de fysieke afstandsregel van 1,5 meter op te volgen en kunnen wachtrijen aan winkels op een veilige manier gevormd worden. We willen met deze maatregel de veiligheidsafstand te allen tijde blijven garanderen. staat te lezen in een persbericht van de gemeente Schoten. Een versmalling van de rijbaan zou ook voor een gevaarlijke verkeerssituatie zorgen tussen zwakke weggebruikers enerzijds en auto’s en bussen anderzijds. De situatie in de Paalstraat wordt geregeld geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd.

Omleiding blijft hetzelfde

De omleiding blijft ongewijzigd. Doorgaand autoverkeer (maandag tot en met zaterdag) en bussen van De Lijn (maandag tot en met zondag) volgen de omleiding via Kruispadstraat, Theofiel van Cauwenberghslei, Venstraat, Hendrik Consciencestraat en Verbertstraat. Er komen tijdelijke bushaltes in de Theofiel Van Cauwenberghslei, Venstraat, Hendrik Consciencestraat en Churchilllaan. 

Vergunning voor bewoners

Leveranciers, handelaars en bewoners kunnen hun speciale vergunning blijven gebruiken om tijdens bepaalde uren de Paalstraat in en uit te rijden.

(foto : Google Street View)