Mobiliteit en Verkeer

Parking Steendok op Gedempte Zuiderdokken bijna afgewerkt

Tijdens een begeleide wandeling vandaag gaven de Antwerpse schepen voor mobiliteit Koen Kennis, aannemer Van Laere en Philip De Brabanter, managing director van Q-Park Belgium een stand van zaken betreffende de werken aan parking Steendok op de Gedempte Zuiderdokken in Antwerpen.

Parking Steendok is de eerste van twee geplande ondergrondse parkings op de Antwerpse Gedempte Zuiderdokken. De parking zal na afwerking plaats hebben voor 900 auto’s en 125 fietsen. Ook buurtbewoners zullen in de parking terecht kunnen om een parkeerplaats te huren. De parkings tellen elk 4 verdiepingen onder de grond met op niveau -1 de fietsenparkings. Op de niveaus -2, -3 en -4 worden aan elke voetgangersuitgang parkeerplaatsen voor mensen met een beperking voorzien. Tevens zijn er laadplaatsen voor elektrische auto’s en fietsen.

Philip De Brabanter: Bovengronds zijn de werken nog in volle gang maar het einde is in zicht, voetgangers en fietsers gaan straks ervaren hoe het wonen, verblijven en bezoeken van de Zuiderdokken samen een geheel vormt. Want ook over de kleurstelling hebben we nagedacht. Bovengronds is straks groen, modern en veilig voor de mens – toegankelijk met de auto, maar onzichtbaar. Ondergronds is onze trots toch de zichtbaarheid van de historische dokmuren, de slimme indeling en veilige routing voor iedereen.’


Schepen Koen Kennis: ‘De ingebruikname van parking Steendok, en later parking Kooldok, zal een flinke bonus opleveren voor de omwonenden en voor de bezoekers die het populaire Zuid frequenteren voor de horecazaken, de kunstgalerijen en musea.’ 

De schepen vervolgt: ‘De parkings liggen op de bestaande parkeerroute langs de Leien en de Scheldekaaien. De in- en uitritten zijn zo gekozen dat het autoverkeer niet verder de stad in moet rijden. Minder zoekverkeer betekent minder uitstoot.’ 

 

(afbeelding : © Q-Park)