Nieuws

Parkpaden Park Brialmont opengesteld voor publiek

De twee eerste deelprojecten van Park Brialmont in Berchem, het natuurpark Wolvenberg en de Entree Grotesteenweg, zijn vandaag deels opengesteld voor het publiek. Het district Berchem wil zo tegemoetkomen aan de vraag naar groene buitenruimte. Voorlopig worden enkel de wandelpaden en het voorplein aan de Grotesteenweg opengesteld. Het gras wordt op dit moment nog gezaaid en mag een tijd niet betreden worden. Van zodra het gras voldoende sterk is, kan het hele park opengesteld worden.

Het masterplan Park Brialmont is de toekomstvisie voor de ontwikkeling van de gebieden De Villegas, Wolvenberg en Brilschans. De stad Antwerpen en het district Berchem willen er één groot ‘groen hart’ van maken dat de delen van Berchem binnen en buiten de Ring met elkaar verbindt, als onderdeel van de Groene Singel.

Wandelpaden en voorplein opengesteld

De afgelopen maanden zijn de laatste grote werken uitgevoerd: er zijn een pad en vlonders aangelegd, de standbeelden met leeuwenkoppen zijn naar hun definitieve plaats verhuisd en er zijn 280 bomen aangeplant. Het gaat om 256 bomen in natuurpark Wolvenberg (eiken, wilgen en fruitbomen) en 24 bomen aan de Entree Grotesteenweg (lindes, kastanjes en eiken). De aannemer is intussen ook bezig met het zaaien van het gras. Om het gras een goede kans te geven om te groeien, mag het nog een hele tijd (afhankelijk van de weersomstandigheden) niet betreden worden. Daarom worden voorlopig enkel de wandelpaden en het voorplein aan de Grotesteenweg opengesteld. Van zodra het gras voldoende sterk is om te betreden, kan het hele park opengesteld worden.

Evi Van der Planken, districtsburgemeester van Berchem, licht toe: “Door de corona-maatregelen blijven we veel vaker binnen. Het is belangrijk voor ons fysieke en mentale welzijn om af en toe eens een frisse neus te kunnen halen. Daarom stellen we nu al de parkpaden van de nieuwe sites van Park Brialmont open. Op die manier winnen we op korte termijn al aan extra groene ruimte om te wandelen. De zaaiwerken van het gras zijn nog niet volledig rond, het gras moet nog rustig de kans krijgen om te groeien. Hoe lang dit zal duren is moeilijk te voorspellen, dit hangt samen met hoeveel regen er de komende weken valt. Het is dus belangrijk dat wandelaars niet op het gras komen en netjes de paden volgen, zo geven we het groen alle kansen om mooi te groeien. Door alvast de parkpaden open te stellen kunnen de Berchemnaars al wel hun nieuwe park komen bewonderen en beleven.”

Door de wandelpaden en het voorplein open te stellen, is er dus meer groene buitenruimte in Berchem. Mensen kunnen er vanaf vandaag gaan wandelen, conform de coronarichtlijnen.

Schepen voor stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening Annick De Ridder stelt: “Meer groen in de stad is een vraag waar we vandaag zowel op vlak van stadsontwikkeling als ruimtelijke ordening een lans voor breken. Met de opening van deze parken zetten we de eerste stappen naar een groene gordel rond en in onze stad. Zo zetten we in op één groot ecologisch landschap.”

Natuurpark Wolvenberg, naast natuurgebied Wolvenberg, geënt op ecologie en erfgoed

Tussen de Ring en de Singel ligt Wolvenberg, het enige natuurgebied binnen de Ring. Binnen Park Brialmont blijft Wolvenberg een gebied waar de natuur haar gang kan gaan. Het gebied naast dit natuurgebied wordt omgevormd tot een nieuw open groen natuurpark, een waardevol natuurlandschap met nieuwe recreatieve open plekken voor iedereen. Ook de erfgoedwaarde van de locatie wordt niet vergeten. Zo krijgen bijvoorbeeld de historische leeuwenkoppen een plaats in het park. Het ontwerp voor het gebied is verder waterbestendig zodat natuurlijke waterinfiltratie en buffering mogelijk zijn. Het geheel vormt een wenselijke aanvulling op het schaarse publiek toegankelijke groen en verbetert de leefbaarheid van heel Berchem in het algemeen.

Schepen voor stadsbeheer Fons Duchateau besluit: “Antwerpen wordt steeds groener. De Antwerpenaar vindt steeds makkelijker rustgevende plaatsen in zijn buurt. De inhaaloperatie die wij gestart zijn, komt er geen moment te vroeg. Park Brialmont is een nieuwe parel. Een uitdaging voor onze groendienst, maar wel een die we maar wat graag aangaan.”

Meer info

Het plan voor Park Brialmont werd opgemaakt door CLUSTER en Witteveen+Bos, in samenwerking met Natuurpunt. AG VESPA, het autonoom gemeentebedrijf voor vastgoed en stadsprojecten Antwerpen, coördineert de ontwikkeling van Park Brialmont. Meer info staat op www.agvespa.be

(bericht Stad Antwerpen - foto © AG Vespa)