Nieuws

Pas vanaf 25 mei weer mogelijk om afspraak te maken voor loketproducten

Om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken, focust de stad Antwerpen zich op de meest essentiële dienstverlening. Daarom kunnen burgers zelf momenteel geen afspraak maken voor een bezoek aan een stadsloket. Omwille van een toestroom aan vragen om afspraken sinds 4 mei - zowel fysiek als telefonisch en per mail - roept de stad Antwerpen burgers op om niet massaal naar stadsloketten te gaan of contact op te nemen met de stad voor een afspraak. Pas vanaf 25 mei is een afspraak maken weer mogelijk. Ondertussen blijft de stad burgers met een hoogdringende vraag verder helpen, is de inhaalbeweging rond het afleveren van vervallen identiteitskaarten en vreemdelingenkaarten ingezet en kunnen burgers voor heel wat documenten en attesten een digitale aanvraag doen.

De stad ontvangt veel vragen en wil daarom duidelijkheid scheppen: zelf via de website of telefoon een afspraak maken voor een bezoek aan een stadsloket kan niet en ook zonder afspraak langsgaan bij een stadsloket heeft momenteel geen zin.

Enkel voor wie hoogdringende vragen heeft of zelf uitgenodigd wordt door stadsloket

In Antwerpen kunnen momenteel enkel burgers met een hoogdringende vraag, bijvoorbeeld bij verlies of diefstal van hun identiteitsdocumenten, terecht bij een stadsloket na afspraak.

Wie een hoogdringende vraag heeft, moet een andere procedure dan gebruikelijk volgen. De burger moet mailen naar info@antwerpen.be. Een medewerker beoordeelt de vraag en regelt bij hoogdringendheid een afspraak in een stadsloket. Enkel burgers die een dringende vraag hebben en hun weg niet op een digitale manier vinden, kunnen bellen naar het stedelijk contactcenter.

Sinds de eerste versoepeling van de coronamaatregelen op 4 mei startten de stadsloketten bijkomend met een inhaalbeweging en nodigen ze zelf alle burgers met een intussen vervallen elektronische identiteitskaart of vreemdelingenkaart uit.

De andere dienstverlening die fysiek aan het loket moet gebeuren, is momenteel nog niet mogelijk. Sommige vragen zijn ook minder dringend dan ze op het eerste zicht lijken. Zo werkt de chip van een vervallen identiteitskaart of vreemdelingenkaart nog en kan ze nog steeds gebruikt worden bij de apotheek of de dokter. En wie te kampen krijgt met een vervallen (voorlopig) rijbewijs kan het rijexamen afleggen tot 31 december.

Digitale dienstverlening

Burgers kunnen wel heel wat attesten digitaal aanvragen en laten afleveren via het e-loket op www.antwerpen.be. Ook een adreswijziging kan – zoals daarvoor al het geval was – digitaal doorgegeven worden. Omdat de chip op de identiteitskaart niet van op afstand kan aangepast worden, krijgen aanvragers nu een attest via mail om bij hun identiteitsdocumenten te voegen.

Schepen voor loketten Nabilla Ait Daoud: “Het is belangrijk om een correcte en efficiënte dienstverlening naar onze inwoners toe te verzekeren. Maar in het belang van onze werknemers en onze inwoners, doen we dat gefaseerd. We behandelen eerst de dringendste aanvragen, zodat iedereen verder kan.”

Afspraken maken mogelijk vanaf 25 mei

Vanaf 25 mei breidt de stad haar dienstverlening verder uit met bijkomende loketproducten. Vanaf dan kunnen klanten weer zelf een afspraak maken om ten vroegste in juni langs te komen.

Afhankelijk van de geldende coronamaatregelen op dat ogenblik en een evaluatie van de toestand in het stadsloket is een verdere uitbreiding van de dienstverlening voorzien vanaf 15 juni. Vanaf dan wordt ook geëvalueerd of de attestenzuilen in het stadsloket van Antwerpen en Deurne kunnen heropstarten. De selfloketten zelf blijven voorlopig wel nog een tijdje dicht en ook zonder afspraak langskomen is dan nog niet aan de orde.

Meer info op www.antwerpen.be

(beicht en foto : Stad Antwerpen)