Gezondheid

Patiënten met kanker voelen zich veiliger door thuisopvolging via smartphone

AMTRA, een proefproject waarmee kankerpatiënten met een smartphone van thuis uit medisch worden opgevolgd, toont positieve resultaten. Met de digitale opvolging voelt het merendeel van de patiënten zich veiliger en de therapie wordt ook beter opgevolgd. Dat meldt het UZA vandaag.

In vier oncologische centra in België loopt het e-healthproject AMTRA, dat wil bekijken in hoeverre oncologische patiënten thuis digitaal kunnen worden opgevolgd.

De patiënten kunnen hun gewicht, bloeddruk, maar ook bijvoorbeeld waargenomen bijwerkingen van geneesmiddelen beveiligd doorgeven via een smartphone-applicatie. De app geeft ook meldingen, bijvoorbeeld om tijdig medicatie in te nemen en gegevens te meten. Zorgverleners kunnen alles in de gaten houden en snel ingrijpen, bijvoorbeeld bij complicaties.

Na een jaar looptijd zijn bij 184 patiënten de eerste resultaten bekend. Volgens het UZA voelt 82 procent van de patiënten zich veiliger door de continue opvolging. Bijna evenveel van hen gaf aan dat het contact met hen door de app verbetert. Negen op de tien patiënten zijn tevreden.