Gezondheid

Politie legt lockdownfeestjes stil

Tijdens het afgelopen weekend heeft het wijkteam van de regio Oost onder meer verschillende hotelgasten betrapt die inbreuken pleegden tegen de geldende coronamaatregelen en zich bezighielden met lachgas en drugs. Twee zogenaamde lockdownfeestjes zijn bij de gecoördineerde actie stilgelegd.

Het wijkteam van de regio Oost achterhaalde dat jongeren ook hotelkamers in hun regio opzoeken om er samen te komen. Dat zonder respect voor de geldende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te vermijden. Men zou er lachgas gebruiken en lachgasballonnen verkopen. In het belang van de volksgezondheid heeft de politie daar en op andere plaatsen het afgelopen weekend toezicht gehouden en vaststellingen gedaan.

Met  11 op één kamer

Op zaterdagavond stelde de politie vast dat verschillende jongeren zich verzamelden in twee hotelkamers. In één van die kamers telde de politie zelfs 11 personen die in een beperkte ruimte samen zaten, zonder mondkapjes op. Ze hadden drank bij en er werd muziek gespeeld. Op een tafel vond de politie drugs, klaar voor gebruik. 

13 flessen lachgas

Veertien personen zagen een proces-verbaal opgesteld worden met het oog op een onmiddellijke dagvaarding door het openbaar ministerie als gevolg van twee lockdownfeestjes, en het dus bewust negeren van de coronamaatregelen. Zeven personen kregen een GAS-pv omdat ze lachgas bij hadden. Bij één hotelgast vond de politie bijna 7 000 euro. Verder zijn nog drie personen bestuurlijk gearresteerd omwille van illegaliteit of verstoring van de openbare orde. Vier personen kregen een onmiddellijke minnelijke schikking voorgesteld voor drugsbezit. De politie nam ook 13 flessen met lachgas in beslag. De actie werd gecoördineerd door het wijkteam van de regio Oost. Samen met de diensten geweld, jeugd en jongerencriminaliteit van de lokale recherche, het hondenteam, de mobiele eenheid en de steun van het Antwerpse parket is de actie uitgevoerd.

Ook elders inbreuken

Het wijkteam van de Unolaan heeft zondag een actie gehouden tegen overlast die Deurne-Noord ervaart. Ook bij die controles zijn inbreuken met betrekking tot COVID-19 vastgesteld:

 • Een nachtwinkel verkocht nog alcohol na 20 uur waarvoor de uitbater een proces-verbaal zag opgesteld worden.
 • Bij toezicht op het kerkhof stoof een groep jongeren uiteen toen de politie aankwam. Eén persoon kon gevat worden. Hij stond gekend als iemand die al vaak de maatregelen rond COVID-19 schond en werd bestuurlijk gearresteerd.
 • Een eethuis aan de Frank Craeybeckslaan is gesloten na overlast door onder meer sluikstort, verbale agressie en samenscholingen tijdens lopende coronamaatregelen. Door een gerichte aanpak met de politie, buurtregisseur, buurttoezichters, scholen en Maatschappelijke Veiligheid liet de burgemeester de zaak sluiten. Over twee weken mag de zaak open onder deze voorwaarden:
  • Er moet een veiligheidsmedewerker ingezet worden voor toezicht op het naleven van de coronamaatregelen;
  • Er moeten wachttekens aangebracht worden zodat bezoekers anderhalve meter afstand bewaren;
  • Het samenscholingsverbod moet gevolgd worden en dat moeten affiches duidelijk maken;
  • De maatregelen blijven van kracht zolang de COVID-19-maatregelen lopen.
  • De maatregel gaat in vanaf 11 november. De politie zal toezien op de naleving ervan.

Bij deze controles zijn ook andere vaststellingen gedaan:

 • Drie personen die ze tijdens de actie aantroffen hadden drugs op zak, nl. cocaïne, marihuana en hasj. Elk kregen ze een onmiddellijke minnelijke schikking voorgesteld.
 • Er was ook een minderjarige die drugs op zak had. Tegen hem is een proces-verbaal opgesteld en zijn ouders werden verwittigd. Wat later werd een jongen van 13 jaar gecontroleerd. Hij bleek een keukenmes op zak te hebben. Het mes is in beslag genomen en zijn dossier is overgemaakt aan het jeugdparket.
 • Een andere jongen van dezelfde leeftijd had 41 stuks knalvuurwerk op zak. Hij is meegenomen naar het kantoor waar z'n ouders hem konden komen halen. Het vuurwerk is in beslag genomen en de dienst jeugdinterventie zal later nog een huisbezoek doen.
 • Verder is nog iemand ter beschikking gesteld van de Dienst Vreemdelingenzaken omdat hij illegaal in het land verbleef.
 • Er zijn ook twee sluikstoters op heterdaad gevat.
 • De uitbater van een andere nachtwinkel maakte zich schuldig aan de verkoop van snus, een nieuwe vorm van tabak die verboden is voor verkoop. De 22 stuks snus zijn in beslag genomen en er is een proces-verbaal opgesteld. Tot slot is nog een fles lachgas in beslag genomen en zijn er negen verkeersovertredingen vastgesteld

Burgemeester reageert

Ook elders in de stad voerde de lokale politie controles uit op het naleven van de geldende coronamaatregelen. De resultaten worden nog verwerkt. De burgemeester van Antwerpen reageert op de opvallende feiten van het afgelopen weekend. Bart De Wever: "Afgelopen week hebben we een toename gezien van overlast in de stad, met name door vuurwerkvandalisme. Het is ook duidelijk dat sommige jongeren in onze stad de coronamaatregelen, die noodzakelijk zijn voor onze zorg en het algemeen welzijn, flagrant met de voeten treden. De wijkwerking van de lokale politie heeft daarom met tal van acties het voorbije weekend lik op stuk gegeven aan wie asociaal en gevaarlijk gedrag vertoont waaruit een totaal gebrek aan respect voor onze stadsgemeenschap blijkt. Ik wil onze politiemensen voor hun inzet bedanken. Ook de komende weken zullen wij scherp blijven controleren en streng optreden."

(foto : Politie Antwerpen)