Nieuws

Politie pakt probleem agressieve bedelaars in Abdijstraat aan

Het wijkteam van het Kiel ontving sinds het begin van het jaar meerdere klachten over zogenaamde 'claimers' in de Abdijstraat. Deze agressieve bedelaars klampen passanten aan in hun zoektocht naar geld. Dat zorgt voor een groeiend onveiligheidsgevoel voor de bewoners, de winkeliers en de bezoekers van de straat. 

De voorbije maanden organiseerde het wijkteam daarom al 7 acties waarbij extra aandacht werd besteed aan dit fenomeen. 11 personen konden betrapt worden. Meestal ging het om personen die illegaal in ons land verblijven en werden ze bestuurlijk aangehouden en ter beschikking gesteld van de dienst vreemdelingenzaken.