Mobiliteit en Verkeer

Politie spreekt 35 fietsers aan op hun gedrag

Het wijkteam van de regio Centrum van de Antwerpse politie heeft donderdag samen met de plaatselijke buurtregisseur een hoffelijkheidsactie gehouden aan het Harmoniepark. Er werd toezicht gehouden op de naleving van het parkreglement. Twee fietsers zijn tijdens de actie geverbaliseerd omdat ze het rode verkeerslicht negeerden. En een automobilist omdat hij geen voorrang verleende aan een overstekende fietser. 

Verder sprak de politie nog 35 fietsers aan op hun gedrag in het park. Ze kregen geen boete, maar werden gesensibiliseerd om rekening te houden met alle gebruikers van het park.

Foto Belga