Mobiliteit en Verkeer

Politie vindt 30... helmen terug

In de afgelopen twee weken heeft de politie meer dan dertig helmen teruggevonden. Die waren allemaal eerder niet door de gebruikers van elektrische huurbromfietsen opnieuw ingeleverd of ze werden zelfs gestolen. 

Gezien het hoge aantal meldingen heeft het fietsteam Orida verscherpt toezicht gehouden in de binnenstad. 25 verdachten konden geïdentificeerd worden. Tegen hen is een proces-verbaal opgesteld voor heling. Ze zullen binnenkort allemaal uitgenodigd worden voor een verhoor. De verdachten die geïdentificeerd zijn, hebben allen een leeftijd van tussen 16 en 45 jaar.