Economie

Port of Antwerp: herstel zet zich voort

Na negen maanden noteert de totale goederenoverslag van Port of Antwerp een daling van 4,4% ten opzichte van vorig jaar. Dankzij de containeroverslag die status quo blijft en sinds juli opnieuw aantrekt, kan de haven van Antwerpen de schade door de terugval in de overslag van alle goederenstromen beperken. Ten opzichte van de meeste andere havens in de Hamburg-Le Havre range houdt de haven zeer goed stand. Ondanks de impact van de coronacrisis op de globale productie- en logistieke ketens en de bijhorende  wereldwijde daling van de vraag, blijft de haven van Antwerpen zeer weerbaar in deze moeilijke tijden. 

Sinds juli noteert de containeroverslag opnieuw sterkere volumes, na een dieptepunt in mei en juni. In september lag de overslag voor het eerst sinds april weer boven 1 miljoen TEU. In het derde kwartaal trok vooral de containertrafiek op het Verre Oosten en binnen Europa aan. Zo bleef de containertrafiek quasi status quo op jaarbasis met -0,2% in TEU ten opzichte van vorig jaar. Het aantal geschrapte afvaarten (blank sailings) zit vanaf augustus in dalende lijn. Rederijen organiseren ook extra aanlopen buiten de gewone vaarschema's die grotendeels het effect van de blank sailings compenseren. 

Blijvende terugval in breakbulksegment

Zowel de mondiale handelsperikelen als de coronacrisis blijven een duidelijk negatief effect hebben op goederenstromen in het conventioneel breakbulksegment, vooral op staal, de belangrijkste goederengroep binnen dit segment.  Na enkele betere maanden in juni en juli, was er opnieuw een terugval vanaf augustus. Conventionele overslag van fruit groeide wel, maar deze volumes zijn eerder beperkt. Resultaat: een daling van de totale breakbulk overslag met 20,3% aan het eind van het derde kwartaal. 

Ook de autosector blijft de gevolgen van de crisis voelen. Na stijgende volumes in juni en juli, werd in augustus opnieuw een daling genoteerd, een jaarlijks terugkerend fenomeen. In september was er geen uitgesproken herstel. De totale overslag van nieuwe voertuigen daalde met 30% en die van tweedehandse voertuigen met 23,7% in 2020 ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. 

Licht herstel voor vloeibare bulk

De overslag van droge bulk schommelt van maand tot maand. Kaoline en schroot houden stand, maar de overige productgroepen dalen, waaronder meststoffen (-4,5%), die het grootste aandeel van droge bulk volumes vertegenwoordigen. De kolenoverslag bedraagt minder dan de helft vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Dit resulteert in een daling van de droge bulkoverslag van 15,5% in januari-september 2020 tegenover dezelfde periode vorig jaar 

Vloeibare bulk daalde in totaal met 5,7% ten opzichte van de eerste 9 maanden van 2019. Bij de oliederivaten heeft zich vooral aan de afvoerzijde, die zwaar te lijden had onder de verminderde vraag door de coronacrisis en de sterk gedaalde olieprijs, een herstelbeweging ingezet. De aanvoerzijde hield altijd relatief goed stand. De afvoer van chemicaliën groeide met 2,8%, terwijl de aanvoer met 11,5% daalde, wat resulteerde in een totale daling van 7,3%. 

Zeeschepen

Er liepen in de periode januari-september 10.241 zeeschepen Antwerpen aan, wat neerkomt op een daling van 5,3% vergeleken met dezelfde periode in 2019. De bruto tonnenmaat van deze schepen daalde met 6,3%. 

Verdere verlenging van betalingstermijnen

Om de rederijen, binnenvaartoperatoren en concessionarissen in de haven van Antwerpen te blijven ondersteunen in deze moeilijke omstandigheden, besliste het Havenbedrijf in samenspraak met Alfaport Voka en MLSO, om een verder uitstel van betaling voor domeinconcessies en voor de zeevaart- en binnenvaartrechten toe te staan.  

(bericht en foto : Port of Antwerp)