Mobiliteit en Verkeer

Port of Antwerp: verscherping reglement bijlading in tweedehandsvoertuigen

In de haven van Antwerpen worden jaarlijks ongeveer 300.000 tweedehandsvoertuigen verscheept; ongeveer 80% van deze voertuigen bevat bijlading. Uit sectoroverleg vorig jaar bleek dat de bestaande reglementering en controle op deze bijlading niet langer voldoende was om eventuele risico’s te beperken en de veiligheid op de terminals en de schepen te garanderen. Daarom werd dit reglement voor verscheping van bijlading in tweedehandsvoertuigen reeds in september 2019 aangepast.

Deze aanpassing heeft gezorgd voor verbetering, maar verschillende metingen hebben uitgewezen dat aanvullende stappen nodig zijn om een duurzame, veilige en beveiligde manier van afhandeling en transport van tweedehandsvoertuigen te realiseren. Daarom werd besloten om vanaf 1 januari 2021 dit reglement nog verder aan te scherpen. Zo zullen tweedehands personenwagens en kleine bestelwagens geen bijlading meer mogen hebben. Voor grotere bestelwagens, trucks en trailers zal bijlading worden toegestaan volgens het toegestane maximumgewicht van het voertuig en met respect voor alle relevante wetgeving en reglementering.

Twee belangrijke spelers die tweedehandsvoertuigen behandelen en verladen, hebben het initiatief genomen om proactief hun beleid aan te passen. Sallaum Lines zal met onmiddellijke ingang geen bijlading meer in tweedehandsvoertuigen aanvaarden, met uitzondering van vrachtwagens. Grimaldi Lines zal op Antwerp Euroterminal (AET) vanaf 8 december 2020 geen auto’s, kleine en grote bestelwagens met bijlading aanvaarden en bovendien wordt dit uitgebreid naar hun Europees netwerk.