Mobiliteit en Verkeer

Problemen met geluidsschermen langs E313 in Borgerhout worden verholpen

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) heeft woensdag samen met de stad Antwerpen, de aannemer en de fabrikant van de geluidsschermen een plaatsbezoek gedaan langs de E313 ter hoogte van de Tuinwijk in Borgerhout naar aanleiding van de problemen met de nieuwe geluidsschermen daar. De schermen die er sinds midden juli staan, bleken immers de geluidsoverlast in de achterliggende Tuinwijk niet te doen verminderen, integendeel. Naast trillende panelen waren er ook vragen over de aansluiting tussen verschillende panelen waardoor geluid door de geluidsmuur zou komen. Om het trillen van de panelen te verhelpen, zijn al de eerste maatregelen genomen en worden er de komende dagen ook nog ingrepen gedaan. Komende week zal de aannemer oplossingspistes voor de andere punten voorleggen en kan een structurele oplossing bepaald worden. Geluidsmetingen moeten dan aantonen of de geluidsreductie effectief is zoals beoogd.

Eerder deze zomer vernieuwde het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) de geluidsschermen langs de zuidkant van de E313 ter hoogte van de Tuinwijk in Borgerhout. De verouderde geluidsschermen maakten plaats voor een nieuwe geluidsmuur uit aluminium panelen die met 6 meter bijna dubbel zo hoog reikt als voorheen. De uitvoering van de plaatsing verliep echter niet vlekkeloos en op het terrein bleek dat de schermen niet overal volgens de regels van de kunst geplaatst waren. Zo werden niet overal de juiste profielen geplaatst wat zorgde voor loszittende en trillende geluidspanelen. Verder bleken ook de aansluitingen tussen panelen en correcte profielen en tussen panelen onderling niet altijd aan de standaarden te voldoen wat ook zorgde voor spleten en trillingen. 

Trillende panelen verholpen

Naar aanleiding van eigen vaststellingen en klachten van buurtbewoners werden acties ondernomen om aan deze pijnpunten een oplossing te bieden. De aannemer heeft woensdagochtend het probleem van de foute profielen aangepakt zodat de panelen in deze profielen niet meer trillen. Daarnaast is op basis van het plaatsbezoek woensdagnamiddag beslist dat donderdag en vrijdag alle overige trillende panelen tijdelijk zullen geklemd worden in afwachting van een definitieve oplossing. Op die manier wordt al veel hinder voor de buurt weggenomen. 

Oplossing in de maak 

In de loop van volgende week zal de aannemer een aantal pistes voorstellen voor een duurzame en kwalitatieve oplossing van alle pijnpunten. Op basis van deze voorstellen zal een aanpak bepaald worden en wordt dit op het terrein zo snel mogelijk uitgevoerd. Om objectief vast te stellen of de uitgevoerde aanpassingen een impact hebben op de vooropgestelde geluidsafname zullen in september geluidsmetingen uitgevoerd worden. Indien blijkt dat deze metingen niet het verhoopte resultaat geven, zullen verdere acties ondernomen worden. 

(bekijk hieronder de ATV reportage over de geluidsschermen)