Mobiliteit en Verkeer

Proefproject om zware vrachtwagens te weren uit de Kievitwijk, wordt verlengd

Het proefproject om zware vrachtwagens te weren uit de Kievitwijk en uit de zone tussen de Plantin en Moretuslei en de Turnhoutsebaan in Borgerhout, wordt met een schooljaar verlengd.

Concreet mochten de trucks er sinds september vorig jaar niet meer rijden aan het begin en aan het einde van een schooldag. Toch lapten sommige chauffeurs het verbod aan hun laars. Maar wettelijk gezien kan men nog niet optreden tegen overtreders. Toch blijkt volgens de stad uit een bevraging dat er positieve signalen zijn. Zo heeft de logistieke sector wel begrip voor de maatregel en probeerden veel chauffeurs op een ander tijdstip of met een ander voertuig hun goederen te leveren. Het effect op de verkeersveiligheid is nog onduidelijk en zal nog verder bestudeerd worden.