Economie

Provinciale Levenslijn voor toeristische ondernemers

Het Vlaamse stimulusprogramma helpt toeristische ondernemers om de broodnodige investeringen te financieren met het oog op een succesvol herstel. De provincie Antwerpen haakt aan op het Vlaamse programma met een Provinciale Levenslijn en maakt daarvoor 250.000 euro vrij. Het moet uitbaters van kleinschalig logies stimuleren tot toekomstgerichte investeringen. Digitalisering en ecologische duurzaamheid staan daarbij voorop.

Het herstel van het toerisme in Vlaanderen ondersteunen: dat is het doel van het ‘Vlaams Stimulusprogramma voor toeristische ondernemingen in het kader van het coronavirus’. Het Vlaamse programma voorziet 30 miljoen euro steun aan de sector voor investeringen op het vlak van gezondheidsmaatregelen, duurzaamheid, digitalisering en professionalisering.

Aansluitend trekt de provincie Antwerpen 250.000 euro uit voor het programma Provinciale Levenslijn. Gedeputeerde voor Toerisme Jan De Haes: “We willen uitbaters van kleinschalig logies stimuleren om in te zetten op ecologische duurzaamheid en digitalisering. Het versterkt hun concurrentiepositie, geeft de heropstart meer kans op succes en komt tegemoet aan de vraag van de hedendaagse toerist.”

Renteloze lening (75%) en subsidie (25%)

De provinciale steun bestaat uit 100% voorfinanciering van de uitgaven, waarvan 75% in de vorm van een renteloze lening over 5 jaar en 25% subsidie die niet hoeft worden terugbetaald, met een maximumbedrag van 20.000 euro per dossier.

De steun is prioritair gericht op ondernemingen die vallen binnen de provinciale toeristische werking, de bestemmingsregio’s Scheldeland en Kempen.

Tot eind maart kunnen ondernemers een steunaanvraag indienen. Toerisme Vlaanderen en Toerisme Provincie Antwerpen evalueren vervolgens de dossiers. Uiterlijk één maand na goedkeuring ontvangt de logiesuitbater het totale toegekende bedrag.

Welke investeringen komen onder meer in aanmerking voor subsidie?

  • ingrepen rond water- en energiebesparing of afvalpreventie;
  • uitbouw van een kwalitatieve en gebruiksvriendelijk website;
  • aansluiting bij het online boekingssysteem van Logeren in Vlaanderen Vakantieland;
  • of inspanningen om het Green Key label te behalen.

Gedeputeerde Jan De Haes: “Na één jaar corona zitten veel uitbaters van kleinschalig logies op hun tandvlees. Met dit programma bieden we hen de kans om toch te investeren en zich zo beter te wapenen voor de toekomst. Van deze investeringen wordt bovendien iedereen beter: de toeristische regio’s, de lokale ondernemers, al onze gasten én het milieu.”

(bericht en foto : provincie Antwerpen © Mie Backer)