Nieuws

Provincie Antwerpen is voorbereid op noodsituaties op het spoor

Sinds kort beschikt de provincie Antwerpen over een Bijzonder Nood- en Interventieplan Spoorwegen. Dit plan beschrijft hoe de hulpdiensten, overheden en betrokken bedrijven moeten samenwerken bij spoorwegincidenten of -ongevallen.

Gouverneur van Antwerpen Cathy Berx is opgetogen met het nieuwe plan: “Dit zal een belangrijk hulpmiddel zijn in het onverhoopte geval dat ik ooit de provinciale fase moet afkondigen voor een noodsituatie op het spoor. Geen enkele overheid of organisatie is in staat om in haar eentje het hoofd te bieden aan een crisis, dus het is belangrijk dat we vooraf duidelijke afspraken maken.”

Het Koninklijk Besluit van 16 februari 2006 verplicht elke provincie in België om een algemeen nood- en interventieplan op te stellen dat de multidisciplinaire aanpak van crisissen en noodsituaties regelt. Daarnaast dient elke provincie ook bijzondere nood- en interventieplannen te ontwikkelen voor specifieke risico’s die eigen zijn aan de lokale context.

Als economische motor van Vlaanderen en België beschikt de provincie Antwerpen over een uitgebreid spoornetwerk met vele kilometers spoorwegen en een indrukwekkend aantal stations en treinritten. De uitwerking van een afzonderlijk nood- en interventieplan voor de spoorwegen was dan ook cruciaal. Na een werkbezoek aan de gemeente Kapellen en een uitdrukkelijk verzoek van burgemeester Dirk Van Mechelen besliste de gouverneur dat prioritair werk moest worden gemaakt van een Bijzonder Nood- en Interventieplan Spoorwegen.

“De trein blijft nog steeds een van de veiligste vervoersmiddelen, zowel voor het verkeer van personen als van goederen. Toch is de kans op een ongeval niet gelijk aan nul. We moeten voorbereid zijn op alle mogelijke scenario’s, gaande van kleinere incidenten tot ernstige spoorwegongevallen en spoorgerelateerde noodsituaties. Dit plan biedt alle betrokken spelers de nodige houvast om efficiënt samen te werken voor een goede en snelle beheersing van elke crisis, ongeacht de schaal”, zegt Antwerps gouverneur Cathy Berx.

De structuur en de organisatie van het spoor is behoorlijk complex. Het Bijzonder Nood- en Interventieplan Spoorwegen bevat dan ook een volledig overzicht van alle organisaties en diensten die een rol te vervullen hebben bij een incident, ongeval of noodsituatie. Via uitgebreid overleg zijn de verschillende betrokken spelers tot een goed doordacht afsprakenschema gekomen, dat de nodige houvast biedt voor de coördinatie van de verschillende hulpverleningsdisciplines.

Dirk Van Mechelen, burgemeester van Kapellen, reageert tevreden: “Als burgervader ben ik in het bijzonder bezorgd om de veiligheid van de inwoners van mijn gemeente. Ons grondgebied wordt doorkruist door tal van spoorlijnen voor goederentransport. Soms vervoeren die treinen ook gevaarlijke stoffen. Als daar ooit iets misgaat, moeten we snel en efficiënt kunnen optreden. Ook de lijn die Antwerpen-Centraal verbindt met Essen en Roosendaal loopt over ons grondgebied. Daar passeren elke dag passagierstreinen met honderden reizigers aan boord. Een plan als dit is dus absoluut noodzakelijk. Iedereen weet nu duidelijk wat er van hem of haar verwacht wordt bij een crisis op het spoor.”