Nieuws

Provincie Antwerpen schrapt captatieverbod onbevaarbare waterlopen

Antwerps gouverneur Cathy Berx heeft donderdag het captatieverbod voor onbevaarbare waterlopen opgeheven. Ze volgt daarmee het advies van de Vlaamse Droogtecommissie. De gouverneur vraagt wel om blijvend spaarzaam om te springen met water, want de algemene droogtetoestand blijft op code oranje.

Het politiebesluit van 17 augustus dat een captatieverbod op alle onbevaarbare waterlopen oplegt, wordt opgeheven. Het captatie- en recreatieverbod door de aanwezigheid van blauwalgen op de kanalen Dessel-Turnhout-Schoten, Bocholt-Herentals en Beverlo, blijft wel van kracht.

Omdat de peilen en debieten van veel rivieren en beken zeer laag blijven en omdat het nog steeds te weinig regende om het neerslagtekort weg te werken, geldt nog steeds code oranje.

(Bericht : Belga)

(Foto : Provincie Antwerpen)