Nieuws

Provincie beslist geen windturbines op industrieterrein Malle/Zoersel

Na 3.235 Bezwaarschriften in Malle, 1.400 Bezwaarschriften in Zoersel, een ongunstig advies door gemeenten in Malle en Zoersel én een ongunstig advies van de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie, besliste de Bestendige Deputatie om het dossier niet goed te keuren.

Dit resultaat is bereikt dankzij de inzet en de steun van honderden mensen in Malle en Zoersel! De slogan “Twijfel er niet aan dat een kleine groep betrokken en toegewijde burgers de wereld kan veranderen.” (Margeret Mead - antropologe) zorgde voor de spirit in deze lange aanslepende periode. Dit is wat Windstil vzw deed, met heel veel toewijding en vastberadenheid : dit project op een neutrale/correcte manier verduidelijken aan alle betrokken partijen.

Windstil is voor alternatieve energie en wil mee inzetten om de CO2 reductiedoelstellingen te behalen met de ‘Juiste technologie op de juiste plaats’. Zonder dat evenwicht, zou de impact op de omwonenden onaanvaardbaar worden. Tijdens de Coronacrisis hebben we allemaal heel goed begrepen dat “gezondheid” boven alles gaat! Er moet steeds een correcte afweging gemaakt worden tussen de voor- en nadelen van elk nieuw project.

De beslissing van de Bestendige Deputatie betekent nog niet dat het windturbineproject in Malle/Zoersel verleden tijd is. Gaan de investeerders nog in beroep? We hopen dat dit een duidelijk signaal is naar hen toe dat de nadelen sterker afwegen t.o.v. de voordelen van dit buitenproportioneel project in de buurt van heel veel woningen.

(foto © Windstil)