Nieuws

Provincie neemt nood- en interventieplan Onze-Lieve-Vrouwekathedraal mee onder de loep

Vandaag vond er een overleg plaats over het nood- en interventieplan van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal in Antwerpen. Na de brand in de Notre Dame was de provincie vragende partij voor bijkomend overleg. De provincie heeft de kathedraal al meer dan 200 jaar onder haar hoede en investeert al 50 jaar in de grondige restauratie.  De kathedrale kerkfabriek beschikt over een zeer uitgebreid calamiteitenplan.  Het overleg focuste vooral op de samenwerking en het op punt stellen van een nood- en interventieplan tussen alle betrokken externe partners.

De verwoestende brand in de Parijse Notre Dame midden april ligt nog vers in het geheugen. Gelukkig beschikt de kathedrale kerkfabriek al enkele jaren over een zeer uitgebreid calamiteitenplan voor de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal in Antwerpen zodat personeel snel kan reageren op brand of andere kleine of grote problemen. De brand in Parijs deed ook de behoefte aan een nood- en interventieplan ontstaan. Dit plan focust op bepaalde items uit het calamiteitenplan die ook voor derden belangrijk zijn (brandweer, provincie, stad, …). Beide plannen werden opgemaakt door de Monumentale Kerken vzw.

“Naar aanleiding van de brand in Parijs vroeg de provincie aan de kerkfabriek om dit nood- en interventieplan grondig door te nemen en te evalueren met de verschillende betrokkenen met name de provincie zelf, de gouverneur, stad Antwerpen, kerkfabriek, brandweer en ontwerper Steenmeijer architecten”, vertelt de bevoegde gedeputeerde Luk Lemmens. “Er werd extra aandacht besteed aan eventuele hiaten, verbeterpunten en onderdelen of elementen die een update nodig hebben. Ook werd de volledige brandbeveiligingsinstallatie nog eens in kaart gebracht. Deze goede samenwerking werpt zeker zijn vruchten af ter bescherming van onze Antwerpse parel.”

50 jaar restauratie met oog voor brandveiligheid

De provincies zijn sinds Napoleon verantwoordelijk voor het onderhoud van de kathedraal, met uitzondering van de belfortoren, die onder de bevoegdheid van de stad valt. In 1965 startte de provincie Antwerpen met de hoognodige restauratie van de Antwerpse kathedraal. Zo investeerde de provincie meer dan 52 miljoen euro gedurende 50 jaar in het volledige herstel. 

Hierbij was en is nog steeds aandacht voor investeringen rond brandveiligheid. Begin 2000 werd er een volledig nieuwe brandveiligheidsinstallatie aangebracht. En voor 2020 staat een vernieuwing van het branddetectie-installatie op de planning. Ook de (verwarmende) halogeenverlichting zal vervangen worden door ledverlichting. Dit is voornamelijk een energetische maatregel, maar heeft als positief neveneffect dat het brandgevaar daalt. Jaarlijks volgt de provincie ook de wettelijke keuringen op die worden uitgevoerd aan de technische installaties.

Sinds 2016 kunnen inwoners van de provincie Antwerpen de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal gratis bezoeken.

(bericht en foto : © Provnicie Antwerpen)