Nieuws

Publieke raadpleging rond uitbreiding containercapaciteit op Antwerpse linkeroever

Van 27 juli tot en met 11 september loopt er een inspraakperiode rond uitbreidingsplannen van de Antwerpse haven op de linkerscheldeoever, op grondgebied van Beveren en Zwijndrecht. Het Antwerps Havenbedrijf, de Vlaamse overheid en Maatschappij Linkerscheldeoever willen met de raadpleging iedereen de kans geven om op voorhand in te spreken op het detailonderzoek.

De raadpleging heeft betrekking op het project 'Containercluster Linkerscheldeoever', onderdeel van de plannen rond extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen (ECA). Binnen dat project zou een containerterminal opgetrokken worden ten westen van de Kieldrechtsluis, het Noordelijk Insteekdok gedempt worden en een tweede getijdendok aangelegd worden dat aantakt op het Deurganckdok. Er komen ook een aantal haventerreinen voor logistiek en industrie in de omgeving van dat tweede getijdendok en de op de vlakte van Zwijndrecht.

Eerder was er al een inspraakmoment over een ander deelproject van de uitbreidingsplannen, de 'Westelijke Ontsluiting Waaslandhaven'. Met de bezwaren die daartegen werden geformuleerd, zal rekening gehouden worden, communiceerde ECA-manager Maarten Goris vandaag. Doel 2020 noemt het 'een positief signaal' dat er rekening zal gehouden worden met de bezwaren, maar de actiegroep is ontevreden over de manier waarop de Vlaamse regering sinds de bekendmaking in 2018 met de plannen is omgegaan. 'Van dialoog is - ook los van het coronaverhaal - nog amper sprake', zegt voorzitter Jan Creve. 'Dat heeft ertoe geleid dat verschillende partijen intussen naar de Raad van State gestapt zijn om de havenuitbreiding opnieuw onderuit te halen.'

In mei dienden de vzw Erfgoedgemeenschap Doel & Polder en het bestuur van Polder van het Land van Waas bij de Raad van State beiden een verzoek tot vernietiging in voor de plannen van ECA. Ondanks die bezwaren kan de uitwerking van de uitbreidingsplannen zonder vertraging doorgaan

(archieffoto ATV)