Politiek

PVDA wil kinderarmoede aanpakken in Boom

Volgens de armoedebarometer voor 2018 leven in Boom vier op de tien kinderen in armoede. De Kind en Gezin-indicator toont er sinds 2005 een stijgende trend. In vergelijking met 2005 leven vandaag zeven keer meer gezinnen met jonge kinderen in armoede en dat aantal blijft stijgen. De tendens in Boom is alarmerend. Meer kinderen in armoede betekent ook meer schooluitval en meer jongeren die op de arbeidsmarkt komen zonder diploma. Op die manier kunnen ze nog heel moeilijk uit de armoedespiraal komen.

PVDA Boom koos daarom armoede als eerste speerpunt voor hun programma. Want een gemeente beschikt over hefbomen zoals een sociaal woonbeleid, toegankelijke scholen, voldoende kinderopvang, een inclusief leefloonbeleid, een sociaal energiebeleid en samenwerking met het middenveld. Ook Boom kan een breed armoedebestrijdingsbeleid ontwikkelen, uitbouwen en financieren. Temeer gezien de evolutie van het fiscaal inkomen van Boom sinds 2013 positief is. Bovendien hebben we in Boom ook de inkomsten van Tomorrowland, waarover vandaag niet de minste transparantie bestaat.

‘Het is onaanvaardbaar dat in Boom de kloof tussen arm en rijk blijft toenemen, en dat er jaarlijks een groter aantal mensen onder de armoedegrens beland. We  leven tenslotte in een van de rijkste landen ter wereld,’ stelt lijsttrekker Rudy Van Rompaey. ‘Twee belangrijke hefbomen zijn betaalbaar wonen en werk. Er moeten op korte termijn 252 nieuwe sociale woningen komen, zoals de decenniumdoelen voor Boom bepalen. De gemeente moet meer werk maken van job begeleiding en sociale tewerkstelling. Onderwijs moet gratis, zoals trouwens onze grondwet het bepaalt. We willen voor elk kind een gratis en gezonde warme schoolmaaltijd’.

De nieuwe cijfers van de armoedebarometer bevestigen de ernst van het armoedeprobleem en de dringendheid van een ernstige aanpak ervan. Om haar standpunt kracht bij te zetten organiseerde PVDA-Boom op woensdag 10 oktober een actie met een berg symbolische lege brooddozen voor het gemeentehuis van Boom.  Voorbijgangers kregen een flyer met info over het armoedeprobleem. PVDA Boom stelt een structurele aanpak voor. Rudy Van Rompuy: ‘Er moet een plan komen en een schepen van armoede die drie keer per jaar verantwoording aflegt over de stand van zaken. Enkel met een gerichte aanpak kan deze negatieve evolutie gestopt worden.’