Nieuws

Bomen Charlottalei mogen worden gekapt

De rechter in kortgeding heeft beslist dat de bomen in de Charlottalei dan toch mogen worden gekapt. Het buurtcomité zou de zaak te laat hebben aangepakt. 

Het buurtcomité Charlottalei verzette zich tegen het kappen van 55 kastanjebomen met het oog op de heraanleg van de straat. Maar de rechter acht de hoogdringendheid van de zaak niet bewezen. Dat betekent dat het rooien van de bomen kan beginnen.

Gisterenavond was er nog een extra districtsraad die door oppositiepartijen CD&V, SP-A en PVDA was afgedwongen. De buurtbewoners formuleerden er nogmaals hun bezwaren tegen de bomenkap en legden een alternatief plan voor de heraanleg op tafel. In dat plan zouden de zijbanen van de Charlottalei worden omgevormd tot fietsstraten waardoor de wortels van de kastanjebomen meer plaats krijgen.

Het districtsbestuur vindt het echter onveilig om fietsers en auto's samen op een rijbaan te laten rijden. Bovendien beargumenteerde het district dat het bladerdak van de bomen fijn stof vasthoudt in de straat en dus nadelig is voor de luchtkwaliteit.