Gezondheid

Rechts houden bij het shoppen en parkeerplaatsen vrijmaken om mensen te laten aanschuiven

Het Antwerpse stadsbestuur heeft een aantal maatregelen klaar om de heropening van de winkels op 11 mei in goede banen te leiden.  Aan de klanten wordt gevraagd om in de winkelstraten zoveel mogelijk rechts te houden.

'Door maximaal rechts te houden, beletten we dat mensen elkaar moeten kruisen op het trottoir', legt schepen van Middenstand Koen Kennis (N-VA) uit. 'Het principe is dat ze dan rechts een winkel binnenstappen en ook rechts afslaan als ze de winkel verlaten. Zo zal niemand tegen de stroom in gaan. Dit is vooral nodig in winkelstraten met smalle trottoirs, maar we zullen dit ook toepassen op de Meir.'

De stad deelt sjablonen uit aan winkels om op straat aan te brengen. Zo zien klanten waar ze op een veilige afstand van elkaar kunnen wachten. Dranghekken komen er niet. De stad wil wel toiletcontainers plaatsen omdat mensen niet terechtkunnen in horecazaken. In sommige straten, zoals de Kammenstraat en de Nationalestraat, is het trottoir zo smal dat het moeilijk zal zijn om op een veilige afstand wachtende klanten te passeren. 'Als blijkt dat het echt druk is in straten met smalle trottoirs, zullen we bekijken of enkele parkeerplaatsen tijdelijk kunnen worden opgeofferd om meer ruimte te creëren', zegt Kennis.