Nieuws

Recreatieve kaart moet mensen naar Linkeroever lokken

De stad ontwikkelde een kaart van Linkeroever met daarop alle recreatieve trekpleisters. Zo zet ze Antwerpenaars aan om op een mooie dag de oversteek vanuit de binnenstad over de Schelde te maken om de vele troeven van Linkeroever te ontdekken. Iedereen kan de kaart downloaden via de website of gratis afhalen in de stadswinkel of het MAS. 

Om de vele troeven van Linkeroever in één oogopslag in de kijker te plaatsen ontwikkelde de stad een recreatieve kaart van het gebied. De kaart geeft een overzicht van alle groene gebieden zoals Middenvijver, het Esmporeitpark en het Rot, maar ook van bars en restaurants. Verder staan alle sportmogelijkheden en speeltuinen zoals de nieuwe Robinsonspeeltuin en het nieuwe skatepark, er op aangeduid. Ook de Finse looppiste, wandel- en fietsroutes in Middenvijver en het Sint-Annabos kregen een plekje op de kaart. Naast het ligstrand van Sint-Anneke Plage is er ook plaats voor het zwembad, de manege, de jachthaven en zeilmeer het Galgenweel. Verder worden ook het culturele en bouwkundig erfgoed aangeduid. Ten slotte wordt de bereikbaarheid niet uit het oog verloren: alle bus-, tram- en Velo-stations staan op de kaart. 

Iedereen kan de kaart downloaden via www.antwerpen.be/stadsvernieuwinglinkeroever of gratis afhalen in de stadswinkel of het MAS.

Stad werkt volop aan toekomst van Linkeroever

Er staat de komende jaren veel te veranderen op Linkeroever. De stad werkt aan een overkoepelende toekomstvisie voor het hele gebied zodat projecten op elkaar kunnen afgestemd worden en een samenhangend geheel vormen. Daarom lanceerde ze een stedenbouwkundige ideeënwedstrijd voor architecten en andere experten die moet dienen als basis voor het ‘masterplan Linkeroever’.

Op dit moment heeft de Antwerpse Stadsbouwmeester samen met de stad en Waterwegen & Zeekanaal NV de kandidaten voor de ideeënwedstrijd geselecteerd. Zij gaan nu aan de slag en werken elk hun eigen visie op de toekomst van Linkeroever uit tegen deze zomer. De jury kiest daaruit 5 ideeën. De 5 geselecteerde kandidaten zullen hun ontwerpen presenteren aan het grote publiek tijdens het Festival van de Architectuur in september 2017. Op het einde van 2017 zullen de stad en de Antwerpse bouwmeester opnieuw naar de buurt gaan voor feedback.

De mening van de buurt telt

De stad houdt ook rekening met de visie van de Antwerpenaars. Daarom liep er in het najaar van 2016 een openbare enquête over de toekomst van Linkeroever. Uit de online-vragenlijst bleek dat de meerderheid van de respondenten rust en groen wil, maar ook meer open ruimte en mogelijkheden voor recreatie en ontspanning. Daarnaast wordt er ook veel belang gehecht aan een verbinding tussen Linkeroever en de binnenstad over het water. Deze resultaten worden meegegeven aan de deelnemers van de ideeënwedstrijd.

Meer info staat online op www.antwerpen.be/stadsvernieuwinglinkeroever