Nieuws

Recyclagepark Brasschaat gaat tijdelijk dicht

Het recyclagepark van Brasschaat sluit tijdelijk de deuren vanaf maandag 5 oktober. Reden daarvoor zijn de werken die door Igean gepland zijn. De werken aan het recyclagepark zullen iets meer dan een maand duren.

Igean zal zowel op als onder het recyclagepark te werk gaan: "Enerzijds wordt het afvalwater van de groenopslag en het sanitair afvalwater aangesloten op de riolering in de Ploegsebaan. Op die manier wordt het afvalwater en het hemelwater gescheiden afgevoerd. Met deze werken voldoet het recyclagepark aan de normen die in de meest recente milieuvergunning werden vastgelegd. Daarnaast vernieuwen we de verharding onder de groenopslag op het park. De bestaande verharding wordt opgebroken en vervangen door een gewapende betonverharding."

De werken starten op maandag 5 oktober. Zonder onverwachte problemen en weerverletdagen zal het park heropenen in de eerste week van november.

Gedurende de sluiting van het recyclagepark kunnen de Brasschatenaren ook terecht in de andere naburige Igean-recyclageparken. "Ze melden zich aan met hun eID en kunnen op die manier hun afval blijven aanleveren en sorteren aan de gekende tarieven. Inwoners van Brasschaat die een nieuwe gft-, huisvuil- of papiercontainer willen aankopen, kunnen tijdens de werken hiervoor op het recyclagepark van Kalmthout terecht."

(Bron: Igean)

(Themabeeld: © Belga)