Nieuws

Recyclagepunt: het mini-recyclagepark vlakbij

Vanaf vandaag start de stad Antwerpen met het recyclagepunt: een mini-recyclagepark dat naar de bewoners toe komt om kleine spullen in te zamelen en te recycleren.

De stad Antwerpen lanceert een nieuw initiatief om recycleren nog makkelijker te maken: het recyclagepunt. Dat is een mobiele container die de stad rondreist en elke weekdag op een andere plek staat. Naast pleintjes en straten staat het recyclagepunt ook op een aantal Antwerpse markten.

Bewoners kunnen er van 8 tot 13 uur terecht met spullen die in een boodschappentas passen en waarvoor men niet hoeft te betalen in een recyclagepark. Het gaat om frituurolie, batterijen, hout (max. 1 meter), ijzer (max. 1 meter), harde plastic, piepschuim, kledij , porselein, drinkglazen, klein gevaarlijk afval, kleine elektro en herbruikbare/herstelbare goederen, zoals speelgoed.

Fons Duchateau, schepen voor stads- en buurtonderhoud : “Niet iedereen geraakt makkelijk op het recyclagepark, bijvoorbeeld omdat men geen auto heeft, slecht te been is of de werking niet kent. Een manier om de drempel om goed te recycleren te verlagen, is het recyclagepark dichter bij de burger te brengen. We doen dit reeds met de pop-uprecyclageparken. Met het recyclagepunt gaan we verder op hetzelfde pad.”

In vergelijking met de 8 stedelijke recyclageparken en de pop-uprecyclageparken is dit systeem mobieler en flexibeler inzetbaar. Het recyclagepunt kan op meer locaties in de stad opgesteld worden. Hierdoor worden meer mensen bereikt. Bovendien kan de container makkelijk ingezet worden bij acties zoals Lentepoets, markten, geefpleinen …

Kijk op www.antwerpen.be/recyclagepunt voor alle data en locaties

(foto : Pixabay)