Nieuws

Regenboog-zebrapaden aangelegd

Antwerpen heeft sinds vandaag regenboog-zebrapaden. Kleurrijke oversteekplaatsen, die aandacht vragen voor seksuele diversiteit en de acceptatie daarvan.

De twee nieuwe zebrapaden aan de Scheldekaaien en de Minderbroedersrui zijn niet voor niets vlak voor de Antwerp Pride klaar. Ze werden in de kleuren van de regenboog geschilderd. Verkeerstechnisch zijn er geen problemen met zo'n kleurrijke aanpassing. Alleen de wítte stroken van een zebrapad zijn wettelijk verplicht, de andere vakken kunnen vrij worden ingevuld. De Antwerpse holebi-gemeenschap is erg blij met dit signaal.