Sport

Renovatiewerken Provinciaal Sportcentrum Peerdsbos van start

Het Provinciaal Sportcentrum Peerdsbos in Brasschaat ondergaat tussen mei 2016 en maart 2018 een gedaanteverwisseling. Het domein wordt uitgebouwd tot een G-sportcentrum met alle faciliteiten voor sporters met een handicap.

Daarnaast blijft het natuurlijk plaats bieden aan sportclubs, scholen en bedrijven die op zoek zijn naar een plaats om te sporten en te bewegen. Op termijn wil het Sportcentrum Peerdsbos in de provincie Antwerpen hét expertisecentrum worden op het vlak van G-sport. De Vlaamse overheid en de provincie Antwerpen investeren samen 4.660.000 euro in het nieuwe G-sportcentrum. Recent verschenen er berichten dat de beslissing rond de subsidiëring van 19 dossiers omtrent bovenlokale sportinfrastructuur, waaronder ook het renovatiedossier van het Provinciaal Sportcentrum Peerdsbos, door de Raad van State werden teniet verklaard. Vlaams minister van Sport Philippe Muyters bevestigt nu echter de geplande subsidie.

De renovatiewerken verlopen in vier fases tot en met maart 2018. De eerste fase vangt aan op 2 mei en wordt afgerond eind augustus 2016. In deze fase verdwijnen de tennisterreinen, de speeltuin en de drankhut. Het kunstgrasveld wordt geheroriënteerd en er komt een nieuwe parking. Tijdens deze fase krijgen bezoekers de raad om met de fiets of het openbaar vervoer naar het sportcentrum te komen wegens de verminderde parkeercapaciteit. Aannemer Sportinfrabouw staat in voor de realisatie van de renovatie.

Speeltuin Torenbos krijgt tweede leven dankzij drie sociale projecten

Door de renovatiewerken verdwijnt de speeltuin Torenbos uit het Provinciaal Sportcentrum Peerdsbos. De speeltuin krijgt echter een tweede leven dankzij drie vzw's: Pegode vzw met het project 'Meihof' in Edegem, Rotonde vzw en Wotepa vzw met het project 'Perron Noord' in Brasschaat en Bielebale vzw met het project 'Casa Ametza' eveneens in Brasschaat. Elk van de drie vzw's zal een stukje van de speeltuin opnieuw in gebruik nemen op hun domein via een sociaal project. Zo laat het Sportcentrum Peerdsbos andere kinderen genieten van uren speelplezier.

(Bericht en afbeelding : provincie Antwerpen)