Nieuws

Restanten middeleeuws klooster op vroeger site Zeemanshuis

 

Aan de Falconrui op de site van het voormalige Zeemanshuis hebben archeologen restanten gevonden van het middeleeuwse O. L.-Vrouwendaalklooster. Daar vinden momenteel werkzaamheden plaats voor het nieuwe stadsproject Falcon.

Door de grootschaligheid van de opgraving belooft het nu al een uniek onderzoek te worden. De vondsten zullen de geheimen van het dagelijkse leven van de Falcontinnen verder prijs geven. 

Klooster uit de late middeleeuwen

 

Archeologen voeren momenteel opgravingen uit op de plek waar tot voor kort het Zeemanshuis stond, tussen de Oudeleeuwenrui en de Falconrui. Deze maken deel uit van de grootschalige nieuwbouwwerken die uitgevoerd worden door projectontwikkelaar Construction & Investment Partners NV. Op die gronden situeerde zich eeuwenlang het O.-L.-Vrouwendaalklooster, ook wel Mariëndaal of Falcontinnenklooster genoemd. De oorsprong van het klooster gaat terug tot de late middeleeuwen. De opgravingen passen in de ruimtelijke ontwikkeling van de wijk tussen het stadscentrum en het Eilandje.

Het omvangrijke klooster dateert uit de middeleeuwen en werd uitgebreid in de daarop volgende eeuwen. Bij eerdere opgravingen werden al restanten gevonden van de pastorij en van de noordelijke kloostergebouwen. Nu brengen de archeologen de kloosterkerk, delen van kloosterpand en van bijgebouwen zoals keukens aan het licht. In en naast de kloosterkerk zijn er ook resten van een dertigtal begravingen teruggevonden. 

(bericht en foto : Stad Antwerpen - dienst archeologie)

Reportage straks in het atv-nieuws