Nieuws

Restaurant 'De Vogelenzang' in Schilde blijft voor beroering zorgen

Restaurant 'De Vogelenzang' in Schilde blijft voor beroering zorgen. De buurt is ontevreden dat het restaurant zijn parking mag uitbreiden. Een aantal buurtbewoners leeft al jaren in onmin met de horecazaak. Nu heeft De Vogelenzang een vergunning gekregen om een nieuwe parking aan te leggen. Actiecomité 'Red de Voorkempen' vindt het niet kunnen dat op die manier natuur- of landbouwgebied zou verdwijnen. Ook Schepen van Ruimtelijke Ordening Dietvorst verbaast zich erover dat de provincie de vergunning zo snel toekende.