Nieuws

Restauratiewerken aan districtshuis Ekeren gaan van start

De restauratiewerken aan kasteel Veltwijck, het districtshuis van Ekeren, zijn maandag van start gegaan. Voornamelijk het buitenschrijnwerk, de gevel, de gracht en het dak worden onder handen genomen. Leuk detail: het originele 17de-eeuwse torenuurwerk kan na de herstellingen weer in gebruik genomen worden.

Het U-vormige Kasteel Hof van Veltwijck, met hoektorens en binnenkoer, is in traditionele bak- en zandsteenstijl opgebouwd in de 16de eeuw. De tweede verdieping aan de zuidkant van het gebouw werd in 1905 toegevoegd. Het kasteel is het laatst overgebleven Hof van Plaisantie in Ekeren. De lusthoven werden gebruikt als buitenverblijf nabij de grote handelssteden door koopleden en rijke patriciërs. In de loop van de eeuwen werd het kasteel Veltwijck regelmatig gerenoveerd en aangepast.

Het kasteel ligt in het domein Hof van Veltwijck. Het kasteelpark is aan de voorkant afgesloten door het poortgebouw en aan de zuidzijde door de Donkse Beek. De hofgrachten van vroeger zijn verdwenen. Enkel de vijver die het kasteel omringt en één sluis uit 1861 blijven over.

Restauratiewerken

De stad Antwerpen stelde Patrick Heylen & architectenbureau K. Beeck bvba aan voor de opmaak van het restauratiedossier. De werken zullen in hoofdzaak gebeuren aan de buitenzijde van het hoofd- en poortgebouw. Het herstellen en reinigen van de gevel en de grachtomwallingen, werken aan de regenwaterafvoer en de restauratie van de daken staan op de planning. Ten slotte komen er duivenweringen en krijgt het  17de -eeuwse uurwerk van het poortgebouw een opknapbeurt. Door de restauratie van het gesmeed torenuurwerkmechanisme kan de originele werking met gewichten opnieuw in gebruik worden gesteld.

Foto: Google Streetview