Nieuws

Rode Kruis geeft gratis opleidingen aan Hobokense verenigingen

Het Rode Kruis biedt twee cursussen aan om Hobokense verenigingen te leren omgaan met noodgevallen. De opleidingen ‘Eerste hulp bij (sport)ongevallen’ en ‘Reanimeren en defibrilleren’ vinden plaats op zaterdag 8 of zondag 16 februari. Beide cursussen worden gratis gegeven in kasteel Broydenborg. Inschrijven kan tot dinsdag 4 februari.

Deelnemers leren wat ze moeten doen bij ongevallen aan de hand van foto’s en opdrachten. Ze krijgen ook preventietips om blessures te vermijden.

  • zaterdag 8 februari van 9 tot 12 uur of zondag 16 februari van 14 tot 17 uur
  • lokaal Rode Kruis, kasteel Broydenborg, Broydenborglaan 2

Deelnemers leren reanimatie combineren met het gebruik van een automatische externe defibrillator (AED-toestel). Ze oefenen met het toestel op een reanimatiepop en leren werken met een zakmasker. Na een evaluatie krijgen ze een brevet.

  • zaterdag 8 februari van 13 tot 17 uur of zondag 16 februari van 9 tot 13 uur
  • lokaal Rode Kruis, kasteel BroydenborgBroydenborglaan 2
  • Beide cursussen zijn gratis.
  • Per Hobokense vereniging kunnen er maximum drie leden inschrijven per lesmodule.
  • Cursisten zijn minimaal 16 jaar oud.
  • Inschrijven kan tot en met dinsdag 4 februari door te mailen naar sportantenne.hoboken@stad.antwerpen.be.
  • Verenigingen vermelden hun clubnaam en de naam, de geboortedatum en het e-mailadres van elk deelnemend lid. Ze geven ook aan welke cursus ze op welke datum willen volgen. 

(bericht Stad Antwerpen - district Hoboken - foto : Rode Kruis Vlaanderen)